Distans

Samtal om de nya konfirmandriktlinjerna

Sensus, Stockholms stiftskansli och SKUSS bjuder in till ett vidare samtal baserat på diskussionen på Mötesplats Konfirmand kring de nya konfirmandriktlinjerna.

Startdatum

27 april 2021

Veckodag

Tisdag

Tid

Kl 13:00 - 15:00

Omfattning

1 tillfälle, 2 studietimmar

Plats

På distans

Pris

Kostnadsfritt

Antal platser kvar

Fullbokat

Vi ser att samtalet behöver fortsätta i frågan och att behov finns att bolla tankar, idéer och frågeställningar. Du kan delta oavsett om du var med förra gången eller inte. Det kommer inte bli en dragning med presentation, men du bör läsa på om konfirmandriktlinjerna innan.

Innehåll

I korthet betonar riktlinjerna behovet av en helhetssyn på dopuppföljningen som ett livslångt lärande. För den del av dopundervisningen som gäller konfirmandarbetet skall också en handlingsplan utarbetas. De nya Riktlinjerna är uppdelad i 3 delar:

  1. Inledning & Motivering - Pedagogisk och teologisk grundsyn mm.
  2. Rambestämmelser - 24 punkter för att bidra till att konfirmandarbetet kan utföras på ett likvärdigt sätt och med hög teologisk och pedagogisk kvalitet
  3. Kyrkoordningens bestämmelser gällande Svenska kyrkans konfirmandarbete - Hänvisningar mm.

Riktlinjerna kommer att finnas tillgänglig på följande sätt: • PDF - att ladda hem • Print on demand

Länk till Svenska kyrkans websida för konfirmand:

https://internwww.svenskakyrkan.se/Konfirmation/riktlinjer-for-konfirmandarbete

Ledare

Stefan Elmér

Kontaktperson