Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

Distans

Så funkar den nya visselblåsarlagen med Maria Fridolin

Datum

2 februari 2022

Dag

Onsdag

Tid

Kl 17:00 - 19:30

Plats

På distans

Pris

Kostnadsfritt

Så funkar den nya visselblåsarlagen

I media uppmärksammas inte sällan visselblåsare världen över, som avslöjat oegentligheter på sin arbetsplats. I Sverige har vi t ex fallet med vårdbiträdet som bestraffades efter att ha slagit larm i media om brister i arbetsgivarens covidhantering.

I Sverige trädde en ny visselblåsarlag i kraft den 17 december 2021. Lagen ska skydda anställda som rapporterar om missförhållanden på sin arbetsplats. Vad innebär det att visselblåsa och vilket skydd har en anställd mot hindrande åtgärder och repressalier från arbetsgivarens sida? Kan den anställde bryta sin tystnadsplikt utan vidare? Och hur ska arbetsgivaren hantera rapportering från de anställdas sida samt följa upp den?
Dessa och många andra frågor i sammanhanget kommer att besvaras under seminariet som även översiktligt kommer att beröra arbetstagarens allmänna rätt att kritisera arbetsgivaren, internt såväl som externt.

Föreläsare: Maria Fridolin jurist LO/TCO rättsskydd (Polisförbundet)

Arrangör: TCO Stockholms region

Datum, tid, plats: 2 februari 2022 kl. 17.00-19.30, hålls via zoom. Sensus skickar ut länk ca 1 vecka i förväg samt påminnelselänk innan.

Har du frågor, kontakta Erika Pihl, erika.pihl@sensus.se

Arrangemangsnummer: 321869