Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

Bild: Helena Isaksson Baeck

KALMAR

Retreat - Peace, Love and Understanding

Välkommen på interreligiöst seminarium i Kalmar för unga mellan 16-30 år.

Startdatum

Aktiviteten är påbörjad men vi tar emot efteranmälningar.

Veckodagar

Måndag, Tisdag, Onsdag

Tid

Kl 10:00 - 17:00

Omfattning

3 tillfällen, 20 studietimmar

Plats

Garvaregården Lindsdal

Förlösavägen 3 39364 KALMAR

Pris

Kostnadsfritt

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Musik, samtal, workshops i tre dagar

Måndag 17 juli    Tema inkludering med hjälp av musikens enande kraft

8.30 Bön för troende och icketroende
9.00 Global frukost
10.00 Välkomna! Musik och presentation av dag och tema (Sofia, Cecilia, Helena)
10.30 Jenjen och Rashif berättar om projektet Playit Loud och hur man skapar trygga rum. Gruppavtal och trygghetsregler.
11.15 Workshop: Arabisk trumsession, Amjad berättar om sin upplevelse av musik och sammanhang, vi lär oss en arabisk låt.

12.00 LUNCH

13.00 Manoj och Uma gästar oss från Indien. Samtal om deras musikverksamhet och de lär oss en indisk låt
13.45 Lesia berättar om ett ukrainskt kulturprojekt och delarmed sig av erfarenheter av att nå ut till unga människor utifrån en internationell kurs i Playit Louds regi. Vi spelaren ukrainsk låt tillsammans.
14.30 Vila, rörelse, fika
15.30 Open Space med samtal utifrån dagens föreläsningar: Vad krävs för att ett sammanhang ska kännas tryggt för alla och för att man ska känna sig inspirerad att komma till aktiviteter?
17.00 Vi lagar indisk mat tillsammans
18.00 Middag
19.00 TT-team tar över: Musik, kvällsfika, mingel, utflykt mm

Tisdag 18 juli:   Tema interreligiöst

8.30 Bön för troende och icketroende
9.00 Global frukost
10.00 Kom i gång med Cecilias morgonsång
10.15 Sofia och Anders berättar om Svenska kyrkans arbete och roll i samhället
10.45 Farhad berättar om erfarenheter av ANIM och musikens uppgång och fall med talibanerna. Vi spelar Kärleken - en låt på många språk varav ett är dari.
11.00 Vi delar med oss av våra egna berättelser om religion (utifrån det man känner sig bekväm med.)

12.00 LUNCH

13.00 I den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna - Universal Declaration of Human Rights, som antogs av FN:s general-församling 1948 finns religionsfriheten formulerad i artikel 18: "Envar har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och att ensam eller i gemenskap med andra offentligt eller enskilt utöva sin religion eller tro genom undervisning, andaktsövningar, gudstjänst och iakttagande av religiösa sedvänjor."
13.15 Open space om hur vi kan leva fredligt med våra respektive upplevelser av tro, icketro och existentiell hälsa.
Vad behöver vi göra för att skapa mer förståelse för varandras olikheter? Förr var kyrkan mitt i byn en samlingsplats för de stora och de små livshändelserna. Hur kan Svenska kyrkan bidra till att hålla samman lokalsamhällen idag?
14.30 Fika och sedan rep och matlagning. De som ska spela repar och de andra hjälps åt med maten tillsammans med inbjudna gäster.

17:00 Interreligiös fredsmanifestation för troende och icke-troende
18.00 Middag och musik
19.00 TT-team tar över: Musik, kvällsfika, mingel, utflykt till Kalmar mm

Onsdag 19 juli:   En gemensam ansökan och reflektion

8.30 Bön för troende och icketroende
9.00 Global frukost
10.00 Kom i gång med Cecilias morgonsång
10.15 Reflektion över dagarna vi har haft (Rashif och Jenjen)
11.00 Open space om vad en gemensam ansökan kan heta
12.00 LUNCH
Avfärd

Välkommen!

Arrangeras av: Växjö stift, Svenska kyrkan i samarbete med Förlösa-Kläckeberga församling, Sensus och Songlines vänner.

Arrangemangsnummer: 604544

I samarbete med

Ledare

Sofia Ekelund Fogelström

Kontaktperson