GÖTEBORG

Regionstämma för Sensus Västra Sverige

Datum

12 maj 2020

Dag

Tisdag

Tid

Kl 16:30 - 18:00

Pris

Kostnadsfritt

Innehåll och upplägg

Stämman börjar kl 16.30 med ett seminarium Hoten mot demokratin – vad gör vi? Helle Klein, präst och chefredaktör för Dagens Arbete inleder och därefter öppnar vi för samtal med inbjudna och deltagare med utgångspunkt i civilsamhällets roll och folkbildningens möjligheter.

Kl 18.00 blir det matig macka och förfriskningar. Själva stämmoförhandingen börjar kl 18.30 och beräknas vara klar kl 20.00. Utöver sedvanliga stämmofrågor kommer vi att anta en huvudsaklig inriktning som ska vägleda regionen under de kommande åren.

Mer information och anmälan kommer i mail eller brev.

Motion och valberedning

Motion kan väckas av medlemsorganisationernas styrelser och ska vara regionstyrelsen tillhanda senast den 1 mars. Inkomna motioner utsänds tillsammans med stämmohandlingar till medlemsorganisationer senast den 15 maj. Maila era motioner till stammavast2020@sensus.se

Förslag på kandidater till regionstyrelse- och verksamhetsrevisorsuppdrag ska tillställas valberedningen. Förslag ska vara valberedningen tillhanda senast 1 mars. Maila era förslag till stammavast@sensus.se

Varje lokal och regional medlemsorganisation i Sensus har rätt till två mandat på regionstämman.

Datum

12 maj 2020

Material

Stämmohandlingar skickas till anmälda representanter senast 12 april.

Arrangemangsnummer: 803445

Kontaktperson

Vill du lära dig något nytt?

Spana in våra inspirerande kurser! Eller vill du kanske delta i ett evenemang? Oavsett vad du letar efter så hittar du hela vårt utbud här.