Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

MALMÖ

Psykisk ohälsa känner ingen ålder

Fler drabbas av depression efter 65 års ålder och andelen självmord är högre än i andra åldersgrupper. Trots det får inte äldre det stöd de behöver. Välkommen på en frukost som ger ny kunskap och verktyg för att stötta äldre som mår dåligt.

Datum

28 november 2022

Dag

Måndag

Tid

Kl 8:00 - 10:00

Plats

Sensus MalmöSamförstånd

Södra Vallgatan 5 21140 MALMÖ

Pris

Kostnadsfritt

Riksförbundet Hjärnkoll har under 2020 -2022 bedrivit det suicidpreventiva projektet Vi pratar om livet – män 70+. Projektledare Marie Milling kommer att presentera resultat och reflektioner från detta arbetet.

Vi kommer även berättar om hur Hjärnkoll arbetar med att öka kunskap om och minska stigma och fördomar kring psykisk ohälsa bland äldre. En av våra seniorambassadörer finns på plats för att dela med sig av sina erfarenheter och svara på frågor.

Anmälan via (H)järnkoll Skåne på länken senast 18 november: https://hjarnkollskane.com/anmalan-frukostseminarium/

Arrangemangsnummer: 215442