Hem
Translate this page

Translate this site

Select your language in the dropdown menu below

Distans

Psykisk livräddning - till minne av Jan Beskow

Startdatum

Aktiviteten är påbörjad men vi tar emot efteranmälningar.

Veckodag

Onsdag

Tid

Kl 13:00 - 15:00

Omfattning

1 tillfälle, 3 studietimmar

Plats

På distans

Pris

Kostnadsfritt

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Psykisk Livräddning

Om någon drabbas av hjärtstopp finns hjärt- lungräddning (HLR), men när någon mår psykiskt dåligt vet vi inte alltid hur vi ska hjälpa. Psykisk livräddning (PLR), tar upp vad vi som medmänniskor kan göra när vi möter människor som tappat livsviljan eller befinner sig i en kris. Hur kan vi prata om det som känns svårt och tungt? När är det akut läge och hur kan vi hjälpa någon vidare?

Målgrupp:

Kursen riktar sig till alla som är intresserade av att lära sig mer om suicidprevention på individnivå.

Mål:

Efter kursen ska du känna till suicidalitetens grunder, känna dig mer bekväm med att tala om självmord och bemöta en människa i olika skeden av den suicidala processen, samt veta var du kan finna ytterligare stöd.

Innehåll:

Vi tar upp aktuell och grundläggande kunskap inom ämnet suicidprevention. Vi går igenom risk- och friskfaktorer, bedömning av suicidrisk, vetenskapliga förklaringsmodeller och etiska frågeställningar, men framförallt hur vi kan tala om självmord och bemöta en människa som tänker på, planerar eller är på väg att ta sitt eget liv.

Kursen består framför allt av föreläsningsmoment, men exempelfilm och gruppdiskussioner förekommer också.

Kursledare: Annica Rolfsman

Litteratur och material:

Förslag på litteratur till fördjupning kommer att ges i samband med kurstillfället.

Kursdatum 7 april 2021 kl 13.00-15.00

Utbildningen kommer genomföras via Zoom, länk erhålls via mail.

Pris: Gratis, för utebliven avanmälan debiteras en avgift på 200 kr.

OBS! senast avanmälan 24 timmar innan. Detta eftersom vi har ett begränsat antal platser och för att eventuella reserver ska kunna få plats!

Du kan också boka den här kursen till din organisation/verksamhet. Hör gärna av dig till Felicia Fässberg för vidare diskussion och offert: felicia.fassberg@suicidprev.com

Några omdömen om kursen: • ”Suveränt!” • ”Trevligt upplägg, bra kunskapsförmedling och engagemang” • ”Lämnar med ny och förbättrad kunskap och erfarenhet” • ”Lättsamt trots tungt ämne” • ”Mycket intressant och tankeväckande”

Arrangemangsnummer: 341181

Kontaktperson