ÖREBRO

PREP - Friskvård för parrelationen Örebro ht-23

Friskvård för parrelationen PREP är en kurs i hur man bättre kommunicerar i en parrelation. Kursen ger dig och din partner konkreta verktyg för att lättare klara av ett liv tillsammans och innebär också en personlig utveckling. Du och din partner får insikter som för er närmare varandra.

Startdatum

10 oktober 2023

Tid

Kl 18:30 - 21:00

Omfattning

4 tillfällen, 12 studietimmar

Plats

Kyrkans Hus ( Örebro)

Storgatan 27 70363 ÖREBRO

Pris

Kostnadsfritt

Antal platser kvar

Fler än 5 platser kvar

PREP är friskvård för parrelationer och ett sätt att öka möjligheterna för en positiv utveckling av förhållandet och minska risken för låsta och destruktiva konflikter. Metoden bygger på mer än 25 års vetenskaplig forskning om parrelationer. PREP handlar om att stärka och utveckla förhållandet och ge enkla och effektiva redskap för bättre kommunikation.

PREP-kurser vänder sig till alla par som har bestämt sig för att leva tillsammans och som vill satsa på att stärka sin relation. PREP är ett pedagogiskt förebyggande program – inte terapi – och lämpar sig därför inte för par som befinner sig i kris.

10/10, 17/10, 24/10 samt heldag 11/11 på Sollidens kursgård

Arrangemangsnummer: 404114

Ledare

Jeanette Vogt

Kontaktperson