Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

LUND

PREP - Friskvård för par

PREP är en kurs i hur man bättre kommunicerar i en parrelation

Startdatum

Aktiviteten är påbörjad och full

Veckodagar

Lördag, Söndag

Tid

Kl 8:30 - 16:00

Omfattning

2 tillfällen, 16 studietimmar

Plats

Allhelgonagården

Allhelgona kyrkogata 1 22362 LUND

Pris

300 kr

Antal platser kvar

Fullbokat

Vad är PREP?

”Preparation and Relationship Education Program”, ett pedagogiskt program som bygger på forskning om vad som kännetecknar ett gott förhållande. Kursen innehåller kommunikationsövningar, träning i konflikthantering samt samtal om förväntningar och förhållningssätt.

Hur går det till?

Genom korta föredrag, övningar och parsamtal går vi igenom olika teman. Under kursen sker inga samtal i gruppen utan endast mellan dig och din partner. Exempel på teman under kursen är Konflikthantering, Kommunikation, Förlåtelse, Försoning och Hantera stress tillsammans. Antal platser i kursen: 4-7 par.

Vem vänder sig PREP till?

Kursen vänder sig till alla par som bestämt sig för att leva tillsammans och som vill satsa på sin relation. PREP är pedagogik för friskvård och ett förebyggande program – inte terapi. Kursen vänder sig inte till par i kris. Läs mer om PREP på www.prep.se

Kursledare

Familjerådgivare Margaretha Ohlsson och Catarina Olsson, båda utbildade PREP-ledare.

Anmälan och kostnad

Anmälan görs direkt på hemsidan senast 31/8. OBS! Ni båda som utgör ett par behöver anmäla er var och en för sig via hemsidan. Lunds pastorat subventionerar del av deltagaravgiften. Boende i Lunds församlingar har därför företräde till kursen. Kursen kostar 300 kronor/person (d v s totalt 600:-/par).

Övrigt

I kursavgiften ingår kursmaterial. För- och eftermiddagsfika uttages avgift på 100:-/person. Detta betalas till kursledarna på plats. Lunch ordnas på egen hand.

För mer information, vänd dig till Svenska kyrkans familjerådgivning Lund 046 -71 88 90.

KONTAKTPERSON Catarina Olsson Tel. 046-71 88 94 E-post: catarina.olsson2@svenskakyrkan.se

Arrangemangsnummer: 201886

Kontaktperson