LUND

Pilgrimsvägen 10 år - Pilgrim och andlighet – för anställda i kyrkan

Upptäck hur pilgrimsvandring kan öppna till fördjupad förståelse av den kristna tron.

Startdatum

29 maj 2019

Dagar

Onsdag

Tid

Kl 10:00 - 12:15

Omfattning

1 tillfällen, 3 studietimmar

Pris

150 kr

Välkommen till fortbildningsdag för anställda i kyrkan den 29 maj 2019. Dagen erbjuder olika pilgrimsvandringar, föreläsning, ”talks” och samtal där du på olika sätt får möjlighet att reflektera kring andlighet i ditt liv. Tillsammans funderar vi också på hur pilgrim kan användas i församlingens verksamhet.

Program

09.00 Pilgrimsbön i Domkyrkan

Fika och registrering på Domkyrkoforum

09.45 Introduktion

10.00 Vandringar

Under dagen har du möjlighet att välja två olika vandringar eller en lång.

12.15 Lunch på egen hand

13.30 ”Talks” – olika röster om pilgrimsvandring

14.00 Gemensam reflektionstid med eftermiddagsfika

14.50 Andlighet

Föreläsning av Anna Alebo präst, pilgrim och författare. Hon har byggt upp pilgrimsarbetet i Lunds stift och Pilgrimsvägen Skåne Blekinge under tiden som Lunds stifts första pilgrimspräst. Anna är initiativtagare till Killans bönegård där hon nu är kaplan och stiftsadjunkt för andlig vägledning. Hon har bland annat skrivit Vandra med Frälsarkransen, En Gud på knä – ärkebiskopens fastebok 2015 och Vandring till heliga plaster i Lund.

16.00 Avslutas dagen

Vandringar

1. Klimat

Att pilgrimsvandra är ett sätt att söka Gud, ett sätt att be. Det är också ett sätt att öva sig i att se samhörigheten mellan oss själva och världen vi lever i och av. Vi övar upp känsligheten inför livet, tränar oss i att ana rikedomen i tillvaron och kan börja se vår egen plats i den. Att pilgrimsvandra är att söka fred – inre och yttre, och att söka det som ger liv – för oss själva och för samhället och skapelsen. Därför kan pilgrimsvandring också vara ett redskap i arbetet med att bygga ett hållbart samhälle. Ett samarbete med Lunds pastorats klimatarbete. Plats: Domkyrkoplatsen

2. Pilgrimens nyckelord – kyrkogårdsvandring (Max 15 st deltagare/vandring)

Pilgrimens nyckelord visar på vad en pilgrimsvandring kan hjälpa oss att söka. De sätter ord på grundläggande mänskliga behov som vi kan upptäcka hos oss själva. De kan vara redskap för att sätta ord på vår andliga längtan, och att formulera våra existentiella livsfrågor. Vandringen med Pilgrimens radband runt Klosterkyrkans kyrkogård visar hur en kort vandring kan gestaltas med utgångspunkt i nyckelorden. Ett samarbete med Sankt Peters Klosters församling. Plats: Klosterkyrkan

3. Botaniska (Max 15 st deltagare/vandring) FÅ PLATSER KVAR!

”Jag såg den oändlige, allvetande och allsmäktige Guden på ryggen, då Han gick fram, och jag hisnade! Jag spårade efter Hans fotsteg över naturens fält och märkte uti vartenda, även dem jag näppeligen kunde skönja, en oändlig vishet och makt, en outrannsaklig fullkomlighet”, så skrev Carl von Linné. Vi har ofta lätt att erfara det heliga, Gudsnärvaron, i naturens katedral. Vi söker oss till den naturen för att finna frid och läkedom. I denna vandring får vi ett exempel på hur vi kan använda naturen och växterna i vår pilgrimsvandring. Ett samarbete med Botaniska trädgården i Lund. Plats: Botaniska trädgården

4. Vandring i Domkyrkan (Max 15 st deltagare/vandring) FÅ PLATSER KVAR!

Varje pilgrimsvandring är en vandring till en helig plats. Det behöver inte vara en kyrka eller ett konkret altare. Varje plats där människan möter Gud är en helig plats och varje hjärta som frambär sina böner är ett altare. Men kyrkobyggnaden kan på ett särskilt sätt visa vad en helig plats kan vara. Varje kyrkorum gestaltar på olika sätt människans livsväg och den Heliga vägen, Via Sacra, som leder till mötet med Gud. I denna vandring använder vi oss av Domkyrkans rikedom av symboler och historia för att gestalta en pilgrimsvandring. Ett samarbete med domkyrkans pedagogiska team. Plats: Domkyrkan

5. Vandring till Heliga platser (Max 15 st deltagare/vandring)

Staden Lund bär på många minnen från heliga rum. Varje gathörn erbjuder en plats för bön, ett möte med ett helgon, en påminnelse om det gudomliga som tagit gestalt i världen. En vandring till stadens heliga platser är samtidigt en vandring i bön för dagens stad, för de som bor och arbetar här, för alla som passerar staden på väg någonstans. Denna vandring ger exempel på hur vi kan använda det gemensamma rummet, stadens rum, som en utgångspunkt för vår pilgrimsvandring. Utgår från Anna Alebos bok ”Vandring till heliga platser i Lund”. Plats: Krafts torg

6. Labyrintvandring (Max 15 st deltagare/vandring)

Vid stora pilgrimsmål finns ofta en labyrint – där det inte finns kan man med enkla medel själv göra en. En pilgrim bryter upp och ger sig av mot en helig plats för att möta Gud. Men man behöver inte gå långt eller länge för att vara pilgrim. En pilgrimsvandring handlar inte så mycket om att gå långt som att gå djupt. I en labyrint övar vi oss på att lyssna inåt mot oss själva och utåt mot världen omkring oss. Vad händer med mig i den långsamma rörelsen, när jag skärper min uppmärksamhet och tar in allt som sker i och omkring mig? Vad lägger jag själv in i min vandring in mot labyrintens centrum, mötet med det innersta, det heliga? Plats: Labyrinten, Liberiet vid Domkyrkoplatsen

7. Vandra med Frälsarkransen (OBS! Endast kl. 11.15-12.15) (Max 15 st deltagare)

Oavsett om vi bor i stan eller på landet, kan vi hitta platser för eftertanke, meditation och bön i vårt eget närområde. Vandringen tar oss till platser inne i Lund, och visar hur frälsarkransens pärlor kan hjälpa oss att att leva som pilgrim mitt i livet och vardagen. Start: Domkyrkan

8. Livsmodets väg – Existentiell hälsa med pilgrimens nyckelord (OBS! Längre vandring 10-12.15) (Max 20 st deltagare)

Att vandra i långsamhet, tystnad och eftertanke är en hjälp i många situationer där stress, oro, psykisk och kroppslig ohälsa, eller andra bekymmer tynger oss. Pilgrimens nyckelord är öppna och låter oss få vara öppna. De erbjuder oss att reflektera över våra liv, att hitta ord för våra egna existentiella frågor. Vad fattas mig? Vad längtar jag efter? Hur hittar jag livsmening, sammanhang och uthållighet i de situationer då livet blir svårt. Livsmodets väg är ett försök att med utgångspunkt i Hälsans stig utforma en vandring som kan bidra till andlig eller existentiell hälsa. I samarbete med Lunds kommun och Riksförbundet Hjärt Lung Start: Domkyrkan, Skyddsmantelmadonnan

11.00 – 11.15 Förflyttning

11.15 – 12.15 Vandringar (ditt andra val)

Anmälan

Gör dina två val alternativt den längre vandringen i din anmälan. OBS! Är det annan betalare än du själv personligen som ska betala avgiften anger du detta under "Annan betalare" i din anmälan. Sista anmälningsdag är 17 maj.

För mer information: http://www.pilgrimsvagen.se/2019/02/01/pilgrim-och-andlighet-for-anstallda-i-kyrkan/

Arrangemangsnummer: 318507

Kontaktperson

Ledare

Magnus Malmgren

Vill du lära dig något nytt?

Spana in våra inspirerande kurser! Eller vill du kanske delta i ett evenemang? Oavsett vad du letar efter så hittar du hela vårt utbud här.