Distans

Pedagogiskt nätverk

Mötesplats för Luleå stifts pedagogiska personal

Startdatum

28 april 2021

Veckodag

Onsdag

Tid

Kl 13:00 - 15:00

Omfattning

1 tillfälle, 2 studietimmar

Plats

På distans

Pris

Kostnadsfritt

Antal platser kvar

Fler än 5 platser kvar

Program för dagen

12.45 Möjlighet att logga in till mötet.

13.00 Inledning, Teknikgenomgång. Presentation av deltagare. Information om dagen och tanken med nätverket.

Paus 10 min

13:30 Valbar fördjupning av aktuella frågor i grupper (3-4 olika ämnen)

14.00 Storgrupp som lyfter upp nåt från varje grupp som vill dela.

14.15 Delande av erfarenheter av läget just nu från sitt arbete i mindre grupper

14.50 Avslutning, vägen vidare

15.00 Slut.

Medverkande

Jon Falk - Stiftspedagog Luleå stift

Maria Berglund - Stiftspedagog Luleå stift

Åsa Wiik Sandlund - Stiftspedagog Luleå stift

Catrine Eiderhäll – Verksamhetsutvecklare Sensus Norrland

David Bergquist - Verksamhetsutvecklare Sensus Norrland

OBS - Välkomstbrev med information och länk till mötet skickas ut i ett separat mejl efter anmälningstidens slut till alla anmälda.

Övrig information(enter för att bryta)

Maria Berglund, e-post: maria.g.berglund@svenskakyrkan.se 0910-725736

Ledare

Maria Berglund

Jon Falk

David Bergquist

Kontaktperson

Kontor