Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

BORÅS

Panelsamtal om att leva som papperslös i Sverige

Hur hamnar en person i situationen att leva som papperslös i Sverige och vad innebär det?

Datum

11 maj 2022

Dag

Onsdag

Tid

Kl 18:00 - 20:00

Plats

Hässleholmens kyrka

Våglängdsg 3 50741 BORÅS

Pris

Kostnadsfritt

Hur förklarar man för sitt barn varför man ständigt måste flytta eller varför man inte har mat för dagen? Vad gör det med ens självbild att stå utanför samhället och ses som illegal? Vi samtalar om samhällets ansvar och vilken roll kyrkan har.

Under kvällen kommer du som besökare att få en större inblick i hur samhällets agerande kan resultera i att människor hamnar i papperslöshet, vad bibeln lär oss om det och hur kyrkans praktiska arbete ser ut. Vi får också lyssna till en omvärldspaning ur ett journalistiskt perspektiv och reflektera över hur media rapporterar om papperslöshet. I samtalet deltar en sociolog, journalist, jurist samt representanter från olika trossamfund.

”Om vi skiftar fokus från den enskilda individen som lever i papperslöshet och fokuserar på de strukturer som skapar papperslösheten, då framträder papperslösheten som ett resultat av en särskild politiks ordning” – utdrag ur utställningen, Sarah Philipson Isaac

Om deltagarna Moderator: Ulrika Fritzson – stiftsteolog i Skara stift, präst och teologie doktor i religionsfilosofi. Inger Awenlöf Erhstedt – Diakon i Svenska Kyrkan Mölndal som arbetar praktiskt med målgruppen. Rebecca Benjaminsson Larsson – Flyktingsekreterare på Kyrkornas flyktingrådgivning i Borås samt pastor i Equmeniakyrkan. Sarah Philipson Isaac – doktorand på Göteborgs Universitet som forskar om migration, välfärdsstatens exkluderingsmekanismer och nationalstatens konstruktion av icke-önskvärda populationer. Fredrik Hägglund – kyrkoherde i Svenska Kyrkan Borås Tomas Alvarsson – jurist på Asylrättscentrum.

Om utställningen: Med hjälp av djupintervjuer med nio personer ges en inblick i livet som papperslös i Sverige. Det är deras berättelser och upplevelser som hörs och det är deras val av bilder som syns. Alla namn och åldrar är fingerade, eftersom några inte velat medverka med namn och bild på grund av rädsla för att exponeras. Utställningen kommer att finnas på plats i kyrkan från sön 1 maj och avslutas med panelsamtalet den 11 maj.

Utställningen som ligger till grund för panelsamtalet finns att se 1 maj- 11 maj. Öppettider för Hässleholmens kyrka: mån-fre kl. 9.00–12.00, sön kl. 16.30- 18.30

Foto: Magnus Aronson Utställningen är producerad med stöd från Västra Götalandsregionen

Arrangemangsnummer: 810325