UPPSALA

Orosanmälan/Anmälningsplikt-när barn far illa

Arrangemanget fulltecknad-Du kan anmäla dig som reserv.

Startdatum

24 april 2019

Dagar

Onsdag

Tid

Kl 9:30 - 12:30

Omfattning

1 tillfällen, 3 studietimmar

Pris

375 kr

Rutiner för brandövningar är vanliga på våra arbetsplatser. Men hur är det med rutiner för orosanmälan, då barn far illa? Hur är det med anmälningsplikten? Kyrkoordningen lyfter särskilt barnen. Barns mående måste tas på allvar. Vad innebär det i praktiken? Kursdagen tar upp hur du vid misstanke, eller vid vetskap om att ett barn far illa, går tillväga för att lämna in en orosanmälan till socialtjänsten, hur utredning och insatser går till.

Målgrupp

Alla anställda i Svenska kyrkan är varmt välkomna

Innehåll

• Hur vet man att ett barn far illa? • Var du kan vända dig för att rådgöra vid misstanke om att ett barn far illa? • Vad är och hur gör man en orosanmälan till socialtjänsten? • Vad händer efteråt? • Vad säger lagen - om anmälningsplikt och vad man som privatperson kan göra. • Vad säger Kyrkoordningen? • FN:s konvention om barns rättigheter • Diskussionspunkter efter frågor och behov

Tid

10.00-12.30 -drop in fika 09.30

Pris & anmälan

375 kr Anmälan senast den 23 mars

Anmälan är bindande. Vid avbokning 4 veckor innan kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Vid avbokning 14 dagar eller senare debiteras full kursavgift. Uteblir Du utan återbud eller kommer utan att ha anmält Dig, debiteras dubbel kursavgift. /

Medverkande

Paulina Gunnardo, beteendevetare, specialist på psykologin om barns utveckling och barns rättigheter. Kursdagens föreläsare säger att hon står ”med en fot i forskningen och en i vardagen och med fokus på barns rättigheter.” Lisa Sjöstrand, stiftsjurist

Kontaktpersoner

För mer info, kontakta Sanna Lindström, stiftsdiakon sanna.lindstrom@svenskakyrkan.se Camilla Zacco, stiftspedagog camilla.zacco@svenskakyrkan.se

Övrigt

Ange ev. födoämnesallergier eller matpreferenser i noteringsfältet vid anmälan, samt vilken församling/pastorat du tillhör.

Arrangemangsnummer: 315552

Kontaktperson

Vill du lära dig något nytt?

Spana in våra inspirerande kurser! Eller vill du kanske delta i ett evenemang? Oavsett vad du letar efter så hittar du hela vårt utbud här.