Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

RÖDEBY

Orgelkonsert Joakim Olsson Kruse och Daniel Svensson

Invigning av Rödebykyrkans stora läktarorgel efter en genomgripande restaurering och renovering. Joakim Olsson Kruse är organist i Västerås domkyrkoförsamling samt sång av Daniel Svensson, Lund.

Datum

28 juni 2022

Dag

Tisdag

Tid

Kl 18:00 - 19:00

Plats

Rödeby kyrkaKyrkan

Stationsvägen 38 37342 RÖDEBY

Pris

Kostnadsfritt

Orgeln byggdes ursprungligen av orgelbyggaren Andreas Jönsson Åbergh – en lokal orgelbyggare verksam i Blekinge. I dagsläget finns knappt några instrument välbevarade nära ursprungligt skick eftersom nästan alla blivit kraftigt ombyggda på olika sätt. Rödebyorgeln från 1878 är troligen det sista instrument som Åbergh bygger innan han avlider ett par år senare.

Detta instrument byggdes kraftigt om 1954, liksom många andra orglar under denna period. 1954-års renovering kan inte anses vara särskilt lyckad och orgeln har sedan dess haft stora problem med luftförsörjning och ”spretig” klang. 2021 fick den slovenska orgelbyggarfirman Mocnik uppdraget att renovera och restaurera orgeln till ett skick nära Åberghs ursprungliga instrument.

En av orgelstämmorna som behövdes för att återställa instrumentet var en Gamba. Vi upptäckte att det i Trefaldighetskyrkans (Karlskrona) källare fanns en bevarad Gambastämma tillverkad av just Åbergh. Den fanns där pga. att man på 1960-talet restaurerade orgeln i Trefaldighetskyrkan till originalskick, varpå man tog bort den av Åbergh tidigare ditsatta Gamban. Lyckligtvis sparade man Åberghs pipor nere i källaren där de legat i 60 år – till nu!

Denna orgelrenovering är således viktig både av kulturhistoriska och lokalhistoriska skäl eftersom vi renoverar och restaurerar ett historiskt instrument byggt av en Blekingsk orgelbyggare; men också av musikaliska och funktionella skäl eftersom vi får ett mycket pålitligare och bättre fungerande instrument som kommer klinga mer ”helgjutet”.

Övrigt

Efter varje konsert blir det en kortare orgelvisning. Då får besökarna komma upp på läktaren och kika på instrumentet på nära håll lyssna på ett kortare föredrag, samt höra lite klingande exempel.

Sensushjärtakultur

Arrangemangsnummer: 214037

Kontaktperson