Just nu är det många förändringar i vårt utbud

På grund av pågående coronaepedemi ändras förutsättningarna för cirklar, kurser och evenemang. Just nu jobbar vi för fullt med att ställa om så mycket som möjligt till distansverksamhet. Vi ber om överseende med att informationen inte är helt uppdaterad. Ring eller mejla den person som är listad som kontaktperson för respektive cirkel, kurs eller evenemang om du har frågor. Du kan också mejla oss på info@sensus.se.

Tack!

HÖÖR

Konferens: Öppna gruppens mission

Vi bjuder in dig som arbetar i möten med barn, unga och vuxna genom öppna grupper i församlingsverksamheten till en konferens om mission. DAGEN ÄR INSTÄLLD.

Startdatum

1 september 2020

Veckodag

Tisdag

Tid

Kl 9:00 - 16:30

Omfattning

1 tillfälle, 8 studietimmar

Lokal/rum

Karlskronasalen

Pris

800 kr

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Under dagen hoppas vi på att stärka och fördjupa medvetenheten om de öppna grupperna som missionsverksamhet och viktiga i den kyrkliga självförståelsen. Det handlar om mötet här och nu, att kyrkan är där just då. Att bygga församling i det flyktiga. Att bemyndiga alla att vara kyrka. De som medverkar är kollegor från både praktiskt församlingsarbete inom stiftet och föreläsare från andra delar av Sverige.

Konferensen ordnas i samarbete med Lunds stift.

Föreläsningar

Vad var det nu vi skulle göra alltså? Om kyrkans uppdrag i vår tid. Kyrkan är sänd att i varje tid på nytt gestalta evangeliet om Jesus Kristus i världen. Hur kan vi på ett trovärdigt sätt ta oss an den uppgiften i en efterkristen tid? Vad krävs av oss som vill vara kyrka idag? Jan Eckerdal, stiftsadjunkt för teologi i Strängnäs och har skrivit boken ”Kyrka i mission”.

Kyrkan – med det är ju vi Mission handlar om sanning och autenticitet. Mission handlar om att älska världen tillbaka till Gud. Mission handlar om att visa min längtan, mitt hopp, mina sår, min strävan. På Guds uppdrag, för världens skull. Kristin pratar om uppdraget vi alla kristna har. Om inte jag gör det, blir det inte gjort. Mitt uppdrag i Guds mission. Kristin Molander, kyrkoherde Danderyds församling.

Seminarier

På eftermiddagen, 13.15–14.15, erbjuds nedanstående fördjupande seminarium (A-D) där du får ta del av andras erfarenhet av arbetet med öppna grupper. Du ska välja ett av dem, detta görs vid anmälan.

A. Kyrkan – med det är ju vi Vid detta seminarium ges du möjlighet att genom samtal och erfarenhetsutbyte fördjupa det som Kristin delade i sin föreläsning. Kristin Molander, kyrkoherde Danderyds församling

B. Vad var det nu vi skulle göra alltså? Vid detta seminarium ges du möjlighet att genom samtal och erfarenhetsutbyte fördjupa det som Jan delade i sin föreläsning. Jan Eckerdal stiftsadjunkt för teologi i Strängnäs och har skrivit boken ”Kyrka i mission”.

C. Bemöta – Berätta – Beröra Öppet hus för små och stora på Petersgården har utvecklats till att bli en mötesplats för olika generationer och nationaliteter. Fem gånger veckan öppnar vi upp hela församlingsgården, ett av tillfällena är vid söndagens gudstjänst. Det är inte ovanligt att över hundra personer träffas. Musiken, berättande och bönen står i centrum och varje gång sjunger, ber, samtalar och äter vi. Möten och samtal som uppstår fylls både av att ge ut och ta emot. Marie Sjögren församlingspedagog, Camilla Andersson församlingspedagog, Christel Beckdahl diakon, Martina Björk kyrkomusiker och Johanna Hardefors präst, alla verksamma i St Peters kloster Lund –

D. Levande möten – en möjlighet till fördjupning Samtalsserien Levande möten startade 2013 och föddes ur ett behov att skapa rum för det existentiella samtalet genom att bjuda in två personer vi är nyfikna på. Vår tanke är att en av personerna har en mer eller mindre, men dock anknytning till kyrkan. Eftersom vi tänker att kyrkan inte har patent på dryftandet kring vår existens vill samtalsserien genom dialog och ömsesidighet utmana oss att stretcha vårt inre. Stina Hagman, kyrkoherde och Helena Morath, kyrkomusiker båda verksamma i Kulla pastorat

På eftermiddagen, 14.45–15.45, erbjuds nedanstående seminarium (E-H). Du ska välja ett av dem, detta görs vid anmälan.

E. Att ha kyrkan i ryggsäcken Att ta med kyrkan i ryggsäcken och möta organisationer, företag och alla de människor som rör sig i staden är något Maria har stor erfarenhet av. Hennes år som universitetspräst i Malmö har lärt henne att fånga upp idéer och vårda nätverk, att hitta platserna och tillfällena då möten kan ske, och att kyrkan ibland är mycket mer kyrka utanför portarna. Gå ut, sade Jesus. För det är ofta där vi möter frågorna, människorna. Och Gud. Hur kan dessa erfarenheter berika församlingslivet? Maria Bergius, präst i Domkyrkan i Göteborg, med uppdraget att få Domkyrkan att synas och märkas mer i centrala Göteborg.

F. Att vara en inkluderande församling Seminariet ger en introduktion kring processen och upplägget i Regnbågsnyckeln. Föreläsarna belyser hur viktigt det är att aktivt sträva för ett mer inkluderande bemötande och en öppenhet i kyrkan. Så många som möjligt ska få en chans till att känna sig delaktiga och välkomna i våra församlingar oavsett vem man älskar. Mia Ås, verksamhetsutvecklare Sensus studieförbund

G. Att vistas i glappet Per Ivar har i nästan 20 år arbetat som stödgruppsledare i diakonalt barn och ungdomsarbete. Detta har inneburit arbete med skolhem, stödgrupper, skola, fritidshem, språkcafé och andra projekt. Svenska kyrkan var huvudman i samarbete med kommun och region. Han arbetade också med en öppen fritidsgård i kyrkans regi. Per Ivar Östman, fritidsledare

H. Kören som växtplats Är kören mission, diakoni, undervisning eller gudstjänst? Eller kanske allt, samtidigt!? Sången och musik har en unik förmåga att riva murar och bygga broar. Hur kan sången hjälpa oss att vara i nuet, utmana varandra att sänka garden och för en stund lägga av våra masker? Hur förändrar det vår syn på körövningar om vi inte bara ser det som en väg till eller övning inför något annat utan som en plats att växa på? Tillsammans. Och hur påverkar det rollen som ledare? Jonas Engström, körledare, föreläsare och låtskrivare

Sista anmälningsdag 19 juni.

OBS! Särskilda anmälningsregler gäller: Anmälan är bindande. Deltagare som uteblir från arrangemanget, eller som lämnar återbud efter anmälningstidens utgång, debiteras full avgift. Undantag görs vid sjukdom, då ska sjukintyg visas upp. Krisledningsgruppen på Lunds stift följer utvecklingen av Corona-pandemin. Om regeringen och/eller Folkhälsomyndigheten har regler och rekommendationer som påverkar konferensens genomförande kommer dessa att följas. Om arrangören ställer in konferensen kommer ingen avgift att debiteras.

Arrangemangsnummer: 320486

Ledare

Pernilla Agardh

Kontaktperson

Vill du lära dig något nytt?

Spana in våra inspirerande kurser! Eller vill du kanske delta i ett evenemang? Oavsett vad du letar efter så hittar du hela vårt utbud här.