SKELLEFTEÅ

Ojämlikhetens pris: Same i Sverige - rasism, hälsa och livsvillkor

Startdatum

29 augusti 2019

Veckodag

Torsdag

Tid

Kl 13:00 - 16:00

Omfattning

1 tillfälle, 3 studietimmar

Lokal/rum

Arenan

Pris

Kostnadsfritt

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

RASISM MOT SAMER I SVERIGE IDAG
Samerna är ett folk som bor i fyra länder. Forskning visar att ungefär hälften av unga samer känner sig utsatta för rasism, och i Norge ser siffrorna liknande ut. Men hur ser rasismen mot samer ut? Hur rasifieras samer i Sverige idag?
Tobias Poggats är journalist och beteendevetare och har arbetat med både kampanjen #vardagsrasismmotmigsomsame och kartläggningen av rasismen mot samer på Umeå universitet 2018.

ATT VARA UNG SAME I SVERIGE- LIVSVILLKOR, SJÄLVVÄRDERING OCH HÄLSA
Lotta Omma, PhD, leg psykolog/leg psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi, föreläser utifrån sin doktorsavhandling från 2013. 700 unga samer deltog i en undersökning om livsvillkor, självvärdering och hälsa som visade på en hög grad av utsatthet. Okunskap om samer och etnisk diskriminering innebär en hög grad av utsatthet och press i vardagen för unga samer som ofta måste förklara sin kultur och också försvara sin existens. Detta medför sämre psykisk hälsa och försämrad livskvalité. I sin föreläsning lyfter Lotta både riskfaktorer men också främjande faktorer som kan bidra till bättre livskvalité och positiv självvalidering bland etniska minoriteter.

EN STRATEGI FÖR LIKVÄRDIG HÄLSA
Elin Bergarp informerar om arbetet med framtagandet av gemensam strategi för likvärdig hälso- och sjukvård för den samiska befolkningen i Sverige. Elin är huvudkoordinator för Kunskapsnätverket för samers hälsa. Kunskapsnätverket består av Regionerna Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Dalarna, Sametinget och samiska organisationer.

TORSDAG 29 AUGUSTI 13:00 - 16:00 Arena, Campus Skellefteå
Kostnadsfritt. Fika så långt det räcker!
Föreläsningen teckentolkas, lokal är försedd med hörslinga och tillgängligt för dig med rullstol och rullator.
För mer information: rattighetscentrum.vasterbotten@sensus.se Tel: 090 14 37 66

Arrangörer: Sensus, Rättighetscentrum Västerbotten, Region Västerbotten, Svenska Samers Riksförbund, Campus Skellefteå

Arrangemangsnummer: 408946

Ledare

Elin Bergarp

Kontaktperson

Kontor

Vill du lära dig något nytt?

Spana in våra inspirerande kurser! Eller vill du kanske delta i ett evenemang? Oavsett vad du letar efter så hittar du hela vårt utbud här.