Distans

Nu kommer nya regler om arbetsanpassning

Med fokus på förebyggande arbete och tydligare organisation

Startdatum

29 september 2021

Veckodag

Tisdag

Tid

Kl 9:00 - 12:00

Omfattning

1 tillfälle, 3 studietimmar

Plats

På distans

Pris

1200 kr

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

En generell arbetsanpassning förbättrar för många och kan förebygga komplicerade rehabiliteringsprocesser. Genom att fortlöpande undersöka hur medarbetare upplever sin arbetssituation på olika sätt, kan arbetsgivaren tidigt se signaler om vad som behöver ändras i arbetsmiljön på arbetsplatsen. Det finns också goda möjligheter att undersöka orsaker till kortvarig sjukfrånvaro och förebygga längre sjukskrivningar. En lyckad rehabilitering, för hållbar återgång i arbete, behöver präglas av trygghet, tydlighet, kreativitet och flexibilitet. Som chef har du ansvar för det förebyggande arbetet med arbetsanpassning men också för rehabiliteringsprocessen när någon av dina medarbetare blir sjuk. Som arbetstagare deltar du aktivt både i förebyggande och rehabiliterande process och skyddsombuden är en självklar samverkanspartner.

Innehåll och upplägg

Arbetsanpassning och rehabilitering – en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet

 • Om SAM, övrigt regelverk och forskning på området

Nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket- syfte, innehåll och nyheter

 • Arbetsanpassning på individnivå
 • Hänsyn till människors olika förutsättningar – koppling till diskrimineringslagstiftningen
 • Anpassning gäller både fysisk, social och organisatorisk arbetsmiljö
 • Tydliga krav på struktur och rutiner
 • Hjälp av extern, sakkunnig kompetens

Arbetslivsinriktad rehabilitering – för hållbar återgång i arbete

 • Aktörer, ansvar, roller och regelverk
 • Hur kan processen se ut?
 • Samverkan
 • Plan för återgång i arbete – vad gäller?
 • Återgång i arbete vid psykisk ohälsa – ska vi tänka på något särskilt?
 • Alkohol och droger i arbetslivet – omfattas också
 • Det kan vara svårt att komma tillbaka och svårt att ta emot en kollega – hur kan vi underlätta? Om attityder, information och kommunikation

Målgrupp

Chefer

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kursledare

Anitha Kiianlinna är arbetsmiljö- och organisationskonsult samt beteendevetare och certifierad personaldialogcoach.

Material

Sensus tillhandahåller material.

Pris

1 200 kr - inklusive digitalt deltagarmaterial.

Anmälan

Anmälan är bindande och ska vara oss tillhanda senast 15 september 2021. Vid avbokning faktureras en administrativ avgift på 15 % och vid avbokning senare än två veckor före utbildningens start faktureras hela avgiften. OBS! Ange faktureringsadress samt referens vid anmälan.

Zoom länk skickas ut vid kallelse.

Ledare

Anita Andersson Kiianlinna

Kontaktperson