Hem
Translate this page

Translate this site

Select your language in the dropdown menu below

Foto: Scandinav bildbyrå

Nya föreskrifter- Arbetsanpassning

Om nya föreskrifter och praktisk tillämpning

Startdatum

29 september 2021

Veckodag

Tisdag

Tid

Kl 9:00 - 16:00

Omfattning

1 tillfälle, 8 studietimmar

Lokal/rum

Zoom

Pris

2500 kr

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Vi kan alla drabbas av ohälsa och ibland leder det till att vi får svårt att klara våra arbetsuppgifter. Om vi är uppmärksamma på tidiga signaler om ohälsa, kan vi ofta förebygga att situationen förvärras och undvika att ohälsan leder till sjukskrivning. Om sjukskrivning blir nödvändig, så kan vi genom arbetsanpassning, snabbare ge medarbetaren möjlighet att komma tillbaka till jobbet. I de nya föreskrifterna, ”Arbetsanpassning”, som givits ut av Arbetsmiljöverket, tydliggörs begreppet ”Arbetsanpassning”, vad arbetsgivarens ansvar handlar om och hur vi kan arbeta.

Innehåll och upplägg

  • Arbetsanpassning och rehabilitering – vi klargör begreppen
  • Föreskrifternas innehåll och andra regelverk som är tillämpliga
  • Arbetsanpassning – en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet
  • Aktörer i arbetet – rättigheter och skyldigheter
  • Vad är arbetsförmåga och hur kan vi påverka den?
  • Insatser för arbetsanpassning – hur kan det se ut?
  • Hur visar vi tidiga signaler? Om individuella skillnader och om verktyg att upptäcka
  • Omtanke, gränssättning och bemötande
  • Psykisk ohälsa – sjuknärvaro, sjukfrånvaro och återgång i arbete

Under dagen varvas teoretiska genomgångar med dialog och arbete med case

Målgrupp

Fördjupad utbildning för chefer och skyddsombud

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kursledare

Anitha Kiianlinna är arbetsmiljö- och organisationskonsult samt beteendevetare och certifierad personaldialogcoach.

Material

Sensus tillhandahåller material.

Anmälan

Anmälan är bindande och ska vara oss tillhanda senast 15 september 2021. Vid avbokning faktureras en administrativ avgift på 15 % och vid avbokning senare än två veckor före utbildningens start faktureras hela avgiften. OBS! Ange faktureringsadress samt referens vid anmälan.

Zoom länk skickas ut vid kallelse.

Arrangemangsnummer: 903312

Ledare

Anita Andersson Kiianlinna

Kontaktperson