Just nu är det många förändringar i vårt utbud

På grund av pågående coronaepedemi ändras förutsättningarna för cirklar, kurser och evenemang. Just nu jobbar vi för fullt med att ställa om så mycket som möjligt till distansverksamhet. Vi ber om överseende med att informationen inte är helt uppdaterad. Ring eller mejla den person som är listad som kontaktperson för respektive cirkel, kurs eller evenemang om du har frågor. Du kan också mejla oss på info@sensus.se.

Tack!

VÄXJÖ

Musikmöten i Kronoberg

Under sommaren finns det möjlighet för äldre personer i isolering att önska musikmöten i Kronobergs och södra Kalmar län. Vi samordnar musik och samtal som kan ske utomhus, i din trädgård eller på ett trygghetsboende, och det är helt gratis.

Datum

7 september 2020

Dag

Måndag

Tid

Kl 10:30 - 11:30

Lokal/rum

Datasal delaktig

Pris

Kostnadsfritt

Vi försöker att tillgodose de önskemål som kommer in och hoppas att vi tillsammans orkar hålla ut lite till.

Musikmöten möjliggörs genom statsbidraget, Insatser som bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre och som Socialstyrelsen beviljat Sensus Östra Götaland. Statsbidragets ska bidra till att förebygga och bryta ensamhet och isolering bland äldre. Insatserna ska huvudsakligen rikta sig till personer som är över 62 år.

Vänligen kontakta Charlotte Strömberg Eliasson, charlotte.stromberg.eliasson@sensus.se för Kronobergs län eller Tessan Nordeman, tessan.nordeman@sensus.se för Kalmar län.

Arrangemangsnummer: 865412

Kontaktperson

Vill du lära dig något nytt?

Spana in våra inspirerande kurser! Eller vill du kanske delta i ett evenemang? Oavsett vad du letar efter så hittar du hela vårt utbud här.