LÖVÅNGER

MOD - Mångfald och Dialog

Välkommen till kursen MOD 6.0!

Startdatum

13 augusti 2019

Dagar

Tisdag

Tid

Kl 9:00 - 16:00

Omfattning

2 tillfällen, 16 studietimmar

Pris

2500 krMOD-konceptet syftar till att skapa ett delaktigt, jämlikt, socialt hållbart och inkluderande samhälle – med utgångspunkt från mänskliga rättigheter.

MOD-konceptet vill medverka till att skapa en kultur som ger förutsättningar för ett icke-diskriminerande förhållningssätt - ett förhållningssätt där mänskliga rättigheter och frihet gäller alla människor.

MOD är ett koncept där vi använder oss av dialogpedagogiska metoder. MOD: s process och 5 faser - Öppenhet - Mänskliga rättigheter - Självkännedom - Mångfald, normer och icke-diskriminering - Inkludering och delaktighet

Utbildningen vill utmana, medvetandegöra och sätta deltagarnas egna tankemönster, världsbild, fördomar, normer och attityder på prov. Hur ser min världsbild, mina fördomar, normer och attityder ut? Utbildningen vill ge oss ”insikter som sätter sig i kroppen”. Vi varvar teori med diskussioner, reflektioner, erfarenhetsutbyten, tankemodeller, värderingsövningar och perspektivövningar. Vågar du utmana dig själv och dina fördomar?

Utbildningen genomförs under två dagar. Det ger tid för fördjupning, mer teori och övningar – tid för förankring och reflektion.

Ledare: Robert Koss

Datum: 13-14 augusti, 9-16 båda dagarna. Lunch och fika ingår i kursavgiften. Önskar du logi, kontakta Munkviken: 0913-10863 eller info at munkviken.se Senaste anmälningsdag: 30 juni.

Arrangemangsnummer: 409020

Kontaktperson

Cathrine Eiderhäll

cathrine.eiderhall@sensus.se

Ledare

Robert Koss

Vill du lära dig något nytt?

Spana in våra inspirerande kurser! Eller vill du kanske delta i ett evenemang? Oavsett vad du letar efter så hittar du hela vårt utbud här.