Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

GÖTEBORG

MOD – Mångfald och Dialog

Välkommen att delta i en 1 dags MOD-kurs, med fokus på att se mönstren, förändra och bejaka olikheter. MOD, Mångfald och Dialog, ger dig möjlighet att själv–och tillsammans med andra–arbeta för att motverka fördomar och diskriminering i samhället.

Startdatum

Aktiviteten är påbörjad men vi tar emot efteranmälningar.

Veckodag

Torsdag

Tid

Kl 9:00 - 16:00

Omfattning

1 tillfälle, 8 studietimmar

Plats

Sensus Göteborg DrottninggatanTeorisal 32 vån 3 64 Kvadratmeter

Drottninggatan 30 41114 GÖTEBORG

Pris

Se beskrivning

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

MOD – Tanke, känsla, handling

MOD bygger på folkbildningens idé om lärande och delaktighet där utgångspunkten är deltagarnas egna erfarenheter, upplevelser och reflektioner. Syftet är att bidra till att skapa insikt och nya handlingsmönster såväl på ett personligt som på ett samhälleligt plan. MOD vill bidra till en samhällsutveckling där människor med olika världsuppfattningar, livstolkningar och livsstilar kan leva sida vid sida utan diskriminering och förtryck, ett socialt hållbart samhälle. MOD utgår från alla människors lika värde och rättigheter enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

MOD är ett helhetskoncept bestående av en pedagogisk handledning som bygger på en "steg-för-steg-modell". MOD-kursen pågår i en eller flera dagar, den kan också utformas som en studiecirkel med flera träffar. Det är viktigt att gruppen är densamma under hela processen. I samtal, gruppövningar, idéstormar och rollspel arbetar man med hjälp av gruppen med sina egna värderingar. Till hjälp finns främst deltagarnas egna erfarenheter som man delar med varandra, men också ett flertal pedagogiska hjälpmedel samt en utbildad MOD-ledare.

För att kursen ska genomföras ska det vara minst 10 st. deltagare anmälda.

Pris

Kostnad 500kr inkl. fika, lunch.

Arrangemangsnummer: 343248

Ledare

Syrene Hägelmark

Kontaktperson