Hem
Translate this page

Translate this site

Select your language in the dropdown menu below

Distans

MHFA (Mental Health First Aid)– Första hjälpen till Psykisk hälsa, inriktning äldres psykiska hälsa

Kursen lär ut de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna samt ger dig en konkret handlingsplan i hur du kan stödja äldre människor som lider av psykisk ohälsa.

Startdatum

7 september 2021

Veckodag

Tisdag

Tid

Kl 13:00 - 16:30

Omfattning

4 tillfällen, 14 studietimmar

Plats

På distans

Pris

500 kr

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Efter genomförd kurs blir du av Karolinska institutet certifierad Första hjälpare.
Att som medmänniska få vara ett ställföreträdande hopp när livet är svårt - det är det vi är kallade till.

Kurstider

7 sept kl 13:00 - 16:30
9 sept kl 08:30 - 12:00 14 sept kl 13:00 - 16:30 16 sept kl 08:30 - 12:00

För att bli certifierad Första hjälpare behöver du vara med på alla tillfällena.

Målgrupp

Ideella och anställda som möter människor i sitt uppdrag

Mål

Efter genomgången utbildning ska deltagaren • Ha fördjupad kunskap om äldres psykiska hälsa generellt. • Utifrån vetenskaplig evidens, kunna möta negativa attityder, rädslor och tabun omkring psykisk ohälsa. • Utifrån en säkerställd manual, kunna bemöta och stötta människor med psykisk ohälsa.

Innehåll/program

Kursen innehåller föreläsning, samtalsträning, filmer och gruppövningar. Självstudier förutsätts efter avslutad kurs.

Kursledare

Annalena Norrman, Stiftsdiakon och Instruktör MHFA. annalena.norrman@svenskakyrkan.se Satu Brännström, Stiftsdiakon och Instruktör MHFA, satu.brannstrom@svenskakyrkan.se

Kostnad

500 kr för litteratur Ange annan betalare, om din arbetsgivare/församlingen står för kostnaden.

Arrangörer

Kursen genomförs i samverkan med Sensus, Karolinska institutet och Region Norrbotten.

Max- och mini-antal deltagare

Mini 6 personer max 15 personer

Sista anmälningsdag

27 augusti

Ledare

Satu Brännström

Maria Renberg

Kontaktperson

Kontor