Distans

Mångfald och Dialog

Välkommen till ett pass om Mångfald och Dialog (MOD). Tillsammans berör vi frågor så som värderingar, normer och mångfald. Vi kommer undersöka hur vi som individer och samhälle påverkas av detta och hur vi tillsammans kan vara med och skapa den värld vi vill leva i.

Startdatum

28 april 2021

Veckodag

Onsdag

Tid

Kl 9:00 - 15:00

Omfattning

1 tillfälle, 6 studietimmar

Plats

På distans

Pris

Kostnadsfritt

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Beskrivning och Innehåll

MOD vill bidra till en samhällsutveckling där människor med olika världsuppfattningar, livstolkningar och livsstilar kan leva sida vid sida utan diskriminering och förtryck, ett socialt hållbart samhälle. MOD utgår från alla människors lika värde och rättigheter enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. MOD bygger på deltagarnas egna erfarenheter, upplevelser och reflektioner och syftet är att skapa insikt och nya handlingsmönster på ett personligt och på ett samhälleligt plan. Passet bygger på delaktighet och vi kommer att använda oss av små gruppsamtal och olika interaktiva verktyg för att alla skall kunna vara med och bidra på bästa sätt.

Praktisk information

Passet kommer att genomföras digitalt via verktyget Zoom och länk till mötet får ni vid anmälan. Passet är kostnadsfritt.

Läs mer om MOD här

Vid frågor, tveka inte att ta kontakt med oss!

Sensus och Västra Götalandsregionen är medfinansiärer på det här arrangemanget.

Ledare

Syrene Hägelmark

Kontaktperson