Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

HJÄRNARP

Lucia

Barnkören Lightkids och årets konfirmander går Luciatåg under ledning av Richard Wieland.

Datum

10 december 2022

Tid

Kl 16:00 - 17:00

Pris

Kostnadsfritt

Jimmy Henriksson håller i en andakt och vi tar upp en frivillig kollekt till Act Svenska kyrkans arbete mot skadliga traditioner som tvångsgifte, könsstympning, sexuellt våld och andra övergrepp mot flickor.

sensushjärtakultur ​

Arrangemangsnummer: 216221