Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

Bild: Magnus Aronson

EKERÖ

Lyssnande ledarskap

Lyssnande ledarskap - fortbildning för anställda i Svenska kyrkan ( Stockholms stift)

Startdatum

Aktiviteten är påbörjad

Veckodagar

Måndag, Tisdag, Onsdag

Tid

Kl 9:30 - 20:00

Omfattning

1 tillfälle, 26 studietimmar

Plats

Marielunds stiftsgård

PL 208 17800 EKERÖ

Pris

1000 kr

Antal platser kvar

Fåtal platser kvar

Lyssnande ledarskap

i församling, gudstjänst och undervisning

Ett internat för att pröva på och fylla på!

 

SYFTE

Internatet har två syften. Dels är det en möjlighet för dig som vill pröva på kursens metod. Du kanske vill gå utbildningen som kommer att ges 2024. Dels riktar sig internatet till dig som har gått en längre utbildning för Åsa Rockberg och vill fylla på kraft och idéer för ett fortsatt förkroppsligat liv och arbete i Svenska kyrkan. 

 

LYSSNANDE LEDARSKAP

Svenska kyrkan behöver ledare som väcker människors kreativitet och ger plats för delaktighet. Ledare som med nyfikenhet och intresse skapar ett tillåtande tilltal och ger näring till det som växer. Utbildningen ger redskap och praktisk träning i ett lyssnande ledarskap.

 

KROPPENS SPRÅK

Vi vet sedan länge att kroppens budskap är starkare än ordens och att en samstämmighet mellan ord och kropp gör vårt budskap trovärdigt och intressant. Det blir allt viktigare att vi som är bärare av Ordet hittar vägar att förmedla det på, vägar som når fram. Detta ställer större krav på hur budskapet gestaltas i våra gudstjänster och verksamheter. När vi blir medvetna om hur kroppen kommunicerar kan vi lättare göra det kristna budskapet relevant och visa att det angår både mitt eget och andras liv. Bibelns berättelser blir mer levande och då väcks nyfikenhet på dess innehåll.

 

BESKRIVNING

Kursen vänder sig till medarbetare - präster, pedagoger, musiker, diakoner - som på olika sätt leder församlingsarbete och gudstjänst i Svenska kyrkan. Kursdeltagarna övar sig i att låta kroppen ta plats och att bli medvetna om kroppens visdom. Åsa leder oss i rörelse och samspel, individuellt och i grupp i den vackra ljusa Mariasalen. Vi övar oss i kroppsmedvetenhet och gestaltning. 

Vi kommer att beröra den längre utbildningens fyra temata: Landa i min kropp, Låta mig bli sedd, Mötas i medkänsla och Låta kroppen tala.

 

NÄR OCH VAR

Internatet sker under tre dagar; 20-22 november 2023. Start kl 9.30 på måndagen och avslutning kl 15 på onsdagen:

Måndag 20/11: kl 9:30 -  20:00

Tisdag 21/11: kl 07:30 - 20:00

Onsdag 22/11: kl 07:30 - 15:00

På Marielund, katolska kyrkans stiftsgård på Ekerö, utanför Stockholm.

 

KOSTNAD

Kurskostnad 1000 kr. Kostnad för kost och logi är 3 500 kr.

 

KURSLEDARE

Kursen leds av Åsa Rockberg, Birgitta Söderberg och Anna Stenund. Se nedan!

 

ANMÄLAN

Anmälan senast den 6 november

Är du intresserad och har frågor om kursen eller om den längre utbildningen som planeras för 2024, hör av dig till anna.stenund@svenskakyrkan.se eller birgitta.soderberg@svenskakyrkan.se 

 

LYSSNANDE LEDARSKAP – EN RÖRELSE I TIDEN

I mötet mellan Åsa Rockberg och stiftsadjunkt Birgitta Söderberg skapades ett nytt koncept för arbete med gudstjänstutveckling och ledarskap. Det går i korthet ut på att få kontakt med vårt naturliga kroppsspråk så att vi blir både tydligare och mer kommunikativa som ledare och förkunnare. Det visade sig att konceptet fyllde ett behov. Under 2014 medverkade Åsa och Birgitta på Världens fest i Karlstad. Under flera Teologifestivaler i Uppsala har Åsa ansvarat för en delström och i maj 2016 ledde hon ett seminarium på Biskopens medarbetarmöte i Stockholms stift. Hon medverkade också vid Lärandefestivalen i Karlstad 2019. På det nordiska liturgiska nätverket Leitourgia skapades 2014 ett seminarium med namnet Kropp och rörelse i gudstjänsten. Seminariet har fortsatt fördjupa sitt arbete på den årliga konferensen.

Åsa Rockberg är rörelseterapeut och danskonstnär och hennes inspirationskällor har framför allt varit Brita Haugen, präst i Danmark och skapare av Rituell dans. Läs vidare www.britahaugen.dk och Karen Roeper från USA, skapare av Essential Motion. Läs vidare www.essential-motion.com.

Åsa är utbildad hos bägge dessa förgrundsgestalter och har 25 års erfarenhet av samarbete med Svenska kyrkans församlingar. Hon har utvecklat ett koncept som genom dans och rörelse arbetar med människors utveckling. Läs vidare www.earthheart.se/om-earthheart/earthheart-dance.

 

Avanmälan & Ångerrätt

Sensus allmänna anmälningsvillkor gäller, se villkoren här.

Arrangemangsnummer: 303108

Ledare

Åsa Rockberg

Anna Stenund

Birgitta Söderberg

Kontaktperson