ÖSMO

Lekfull kurs i kulning

Kulning är en gammal lockteknik, sprungen ur den kvinnliga rösten och som användes på fäbodarna förr.

Startdatum

22 maj 2021

Veckodag

Lördag

Tid

Kl 11:00 - 17:00

Omfattning

1 tillfälle, 5 studietimmar

Pris

Se beskrivning

Antal platser kvar

Fåtal platser kvar

Fäbodkulturen är en urgammal tradition där kvinnan hade en central roll, eftersom det var kvinnor som i huvudsak skötte arbetet på fäbodarna.

Man kommunicerade där med kulningens hjälp över långa avstånd, och man kallade till sig sina djur till kvällsmjölkningen då boskapen dagtid gick på skogsbete.

Men man kunde också ”prata” med varandra mellan fäbodarna med kodade melodislingor. När man kular används rösten i ett högt och starkt, mycket kraftfullt tonläge.

Förkunskaper

Du behöver inte kunna sjunga för att lära dig kula. Kulning är i grunden rop, och du använder den unika röst du har.

Inga förkunskaper behövs alltså, endast nyfikenhet och mod att prova! Med hjälp av noggrann röstuppvärmning och lekfulla avslappnande röstövningar närmar vi oss våra kraftfulla röster.

Under resans gång får du också del av kulningens historik.

Kursledare är

Karin Lindström Kolterud, som är traditionsbärande folksångerska med rötter i Sörmland och norska Valdres, och är en uppskattad pedagog i folksång och kulning.

Hon har utvecklat sin egen kulningspedagogik i det hon kallar friskvårdskulning och brinner för sin mission att locka fram kraften i den egna röstpotentialen.

Läs mer på hennes hemsida www.kularkraft.se

Lyssna på Karins kulning: https://youtu.be/62kW

Mer om vallmusik: https://musikverket.se/svensktvisarkiv/vallmusik/

Kostnad

Grundpriset är 750:-/person men församlingen kan ge en viss rabatt. Fakturan skickas ut i direkt efter kursdagen.

Övrigt

Medtag egen mat! Församlingsbor i Ösmo-Torö församling har företräde till de 10 kursplatserna.

Ledare

Unni Eriksdotter

Kontaktperson