Hem
Translate this page

Translate this site

Select your language in the dropdown menu below

VÄXJÖ

Lär dig upprätta ett bokslut - Växjö

Utbildningen vänder sig till dig som vill utöka dina kunskaper inom ekonomiområdet så att du kan genomföra ett bokslut i olika företag.

Startdatum

Se beskrivning

Veckodag

Måndag

Tid

Kl 9:00 - 16:45

Omfattning

4 tillfällen, 36 studietimmar

Lokal/rum

Sal Inkluderad

Pris

8000 kr

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Efter avslutad utbildning skall du vara väl kunnig inom det ekonomiska området samt kunna bistå ekonomichefer och styrelser med underlag för årsredovisning.

Bakgrund:

Goda kunskaper i praktisk bokföring, helst både manuellt och datorstödd.

Innehåll:

  • Lagstiftning som styr bokslutsarbetet (bokföringslag, årsredovisningslag, aktiebolagslag samt aktuell skattelagstiftning)
  • Upprätta ett bokslut (periodisering, värderingar av tillgångar och skulder, beräkning av planenliga avskrivningar, särskild löneskatt, semesterlöneskuld, skuld sociala avgifter m.m, bokslutsdispositioner och skatt)
  • Biträda vid upprättande av en årsredovisning (förvaltningsberättelse, balansräkning och resultaträkning, redovisningsprinciper samt noter, dokumentation av bokslutet ( bilagor m.m.)

Kursdagar: Startar enligt överenskommelse.

För mer detaljerat innehåll, kontakta Mia Ljung 0470-707302 maria.ljung@sensus.se

Arrangemangsnummer: 50394

Ledare

Kristina Alonso

Kontaktperson