KALMAR

Lär dig upprätta ett bokslut - Kalmar

Utbildningen vänder sig till dig som vill utöka dina kunskaper inom ekonomiområdet så att du kan genomföra ett bokslut i olika företag.

Startdatum

Enligt överenskommelse

Dagar

Tisdag

Tid

Kl 9:00 - 16:45

Omfattning

4 tillfällen, 36 studietimmar

Pris

8000 kr

Efter avslutad utbildning skall du vara väl kunnig inom det ekonomiska området samt kunna bistå ekonomichefer och styrelser med underlag för årsredovisning.

Bakgrund:

Goda kunskaper i praktisk bokföring, helst både manuellt och datorstödd.

Innehåll:

  • Lagstiftning som styr bokslutsarbetet (bokföringslag, årsredovisningslag, aktiebolagslag samt aktuell skattelagstiftning)
  • Upprätta ett bokslut (periodisering, värderingar av tillgångar och skulder, beräkning av planenliga avskrivningar, särskild löneskatt, semesterlöneskuld, skuld sociala avgifter m.m, bokslutsdispositioner och skatt)
  • Biträda vid upprättande av en årsredovisning (förvaltningsberättelse, balansräkning och resultaträkning, redovisningsprinciper samt noter, dokumentation av bokslutet ( bilagor m.m.)

Kursdagar: Startar enligt överenskommelse.

För mer detaljerat innehåll, kontakta Mia Ljung 0470-707302 maria.ljung@sensus.se

Arrangemangsnummer: 50659

Kontaktperson

Ledare

Kristina Alonso

Vill du lära dig något nytt?

Spana in våra inspirerande kurser! Eller vill du kanske delta i ett evenemang? Oavsett vad du letar efter så hittar du hela vårt utbud här.