Kyrkornas skrivna och klingande kulturarv 14/2

Välkommen till första delen av en seminarieserie om äldre böcker, handskrifter och noter i kyrkor. Kom och dela din kärlek till kyrkliga böcker och till kyrkomusiken tillsammans med oss på "Alla hjärtans dag" 14 februari 2019 klockan 09.30-16.15

Startdatum

14 februari 2019

Dagar

Torsdag

Tid

Kl 13:00 - 16:30

Omfattning

1 tillfällen, 4 studietimmar

Plats

Meddelas senare

Pris

Kostnadsfritt

Innehåll

Program 14 februari

Förmiddag - Inventeringsprojektets planering och genomförande

Förmiddagen vänder sig främst till inventarieansvariga och kantorer i Stockholms stifts församlingar. Tid: 09.00-13.00 Plats: Kammakargatan 30, Adolf Fredriks församling, Stockholm 09.00 Registrering öppnar och morgonfika 09.30 Inventeringsprojektets planering Stiftsantikvarie Rickard Isaksson berättar om projektets syfte och vilka resultat som förväntas. 09.45 Böcker i Svenska kyrkans arkiv Stiftsarkivarie Charlotte Raab 10.00 Kyrkomusiken i Stockholms stift Stiftsmusiker Anna Pihl Lindén 10.15 Förslag på etappindelning av projektet Papperskonservator Fanny Stenback och Rickard Isaksson 10.45 Praktiskt genomförande - Inventering av äldre böcker, handskrifter och notsamlingar Papperskonservator Fanny Stenback och Rickard Isaksson 12.00 Lunch

Eftermiddag – Kyrkornas skrivna och klingande kulturarv

Eftermiddagen vänder sig till alla med intresse av kyrkoböcker och kyrkomusik. Tid: 13.00–16.15 Plats: Kammakargatan 30, Adolf Fredriks församling, Stockholm 13.00 Inledning moderatorerna 13.15 Kyrkornas skrivna kulturarv Papperskonservator Fanny Stenback, om kyrkornas äldre böcker och handskrifter från medeltid till 1900-talet 14.00 Kyrkornas klingande kulturarv Mattias Lundberg, folkbildare och professor i musikvetenskap vid Uppsala universitet, om kyrkomusikens historia 14.45 Fika 15.15 Hur bedömer vi arkivaliernas kulturhistoriska värden? Fanny Stenback och Mattias Lundberg 16.00 Avslutning 16.15 Slut

Medverkande: Rickard Isaksson, stiftsantikvarie, Charlotte Raab, stiftsarkivarie, Anna Pihl Lindén, stiftsmusiker, Fanny Stenback, papperskonservator, Scriptum

Dagen vänder sig främst till inventarieansvariga och kantorer i Stockholms stifts församlingar men även till andra som kan vara intresserade av ämnet.

Seminarieserien utspelar sig i tre akter under tre år med början 2019 och genomförs i samband med ett inventeringsarbete som löper parallellt i tre år. Projektet har initierats av Stockholms stift och delfinansieras genom den kyrkoantikvariska ersättningen. Projektet syftar till att identifiera kulturhistoriskt värdefulla böcker och handskrifter, noter och notsamlingar för att kunna bevara dem till eftervärlden. Seminarieserien ska sprida känd kunskap i de aktuella ämnena och tillgängliggöra projektets resultat.

Ingen avgift

Kontaktperson: Rickard Isaksson. 08-50894027, rickard.isaksson@svenskakyrkan.se

Arrangemangsnummer: 902886

Kontaktperson

Vill du lära dig något nytt?

Spana in våra inspirerande kurser! Eller vill du kanske delta i ett evenemang? Oavsett vad du letar efter så hittar du hela vårt utbud här.