RÄTTVIK

Kurs/Meningen med mig/Ledarutbildning

Startdatum

19 oktober 2023

Veckodagar

Torsdag, Fredag

Tid

Kl 10:00 - 20:00

Plats

Stiftsgården Rättvik

Kyrkvägen 2 79532 RÄTTVIK

Pris

Se beskrivning

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Meningen med mig handlar om att stärka ungas identitet och psykiska hälsa. Det är ett material som är tänkt att användas i en serie träffar. Materialet består av bilder, ledarhandledning och ljudfiler. Det är fritt att ladda ned och använda.
Materialet Meningen med mig har publicerats på Svenska kyrkans webb 2023. Meningen med mig
Meningen med mig vänder sig till ungdomar i åldern 13–19 år. I en serie ledarledda träffar får ungdomarna möjlighet att reflektera och samtala om känslor och mening. Materialet är baserat på forskning och innehåller praktiska övningar, miniföreläsningar och teman för samtal i grupp.


 Upplysningar Stiftsgården Rättvik, tel 010-160 80 00 program@stiftsgardenrattvik.se

Övrig information För mer info, kontakta Ulrika Knutsson tel 070-640 84 52 ulrika.knutsson@svenskakyrkan.se

Arrangemangsnummer: 405719

Kontaktperson