Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

GÖTEBORG

Kursledarutbildning - Förälder i nytt land

En utbildning för dig som möter asylsökande, nyanlända eller utrikes födda föräldrar i din yrkesroll inom till exempel region, kommun, skola eller som ledare i civilsamhället i Västra Götalandsregionen. Utbildningen ges inom ramen för Projektet Helhetslyftet som medfinansieras av Europeiska unionen.

Startdatum

Aktiviteten är påbörjad men vi tar emot efteranmälningar.

Veckodag

Torsdag

Tid

Se beskrivning

Omfattning

5 tillfällen, 28 studietimmar

Plats

Se beskrivning

Pris

Kostnadsfritt

Om kursen Förälder i nytt land

Förälder i nytt land är ett föräldraskapsstöd för nyanlända och utrikes födda med syfte att stärka föräldrarna i deras föräldraroll. Kursen är dialogbaserad och hålls på modersmål av kursledare med dubbel språklig och kulturell kompetens. Integrationscentrum, Göteborgs stad har tagit fram kursledarutbildningen och materialet Föräldrar i nytt land. Forskare på FoU Väst har utvärderat kursen Förälder i nytt land.

Kursledarutbildningens mål:

Målet med utbildningen är att du som kursledare ska kunna använda metod och material för ”Förälder i nytt land” i mötet med asylsökande, nyanlända eller utrikes födda föräldrar i din verksamhet. Det kan vara i föräldragrupper eller som ett komplement till andra föräldrastödsinsatser.

För vem? Vi tror att utbildningen passar dig som:

 • I din tjänst eller som ledare möter asylsökande, nyanlända eller utrikes födda föräldrar som inte har svenskt/EU/EES-medborgarskap, som du tror har behov av kursen "Förälder i nytt land".
 • Är två- eller flerspråkig och behärskar både det svenska språket och modersmålet tillräckligt bra för den kommunikation som krävs i vardagliga situationer i mötet mellan två kulturer och två språk. Eller så vill du pröva ett upplägg med dubbelt ledarskap tillsammans med en kollega som talar föräldrarnas språk.
 • I din tjänst eller som ledare kan rekrytera och leda en föräldragrupp i anslutning till utbildningen och ge återkoppling till Helhetslyftet/Sensus om utbildningen och deltagare.

Upplägg:

Utbildningen hålls på svenska.
Utbildningen omfattar 2 heldagar och 3 halvdagar på torsdagar:

 • Torsdag 20/4 kl. 9.00-16.00 - på plats på Sensus studieförbund, Göteborg.
 • Torsdag 27/4 kl. 13.00-16.00 - on-line Zoom
 • Torsdag 4/5 kl. 13.00-16.00 - on-line Zoom
 • Torsdag 11/5 kl. 13.00-16.00 - on-line Zoom
 • Torsdag 25/5 kl. 9.00-16.00 - på plats på Sensus studieförbund, Göteborg.

Inför träffarna ges läsinstruktioner och hemuppgifter. I utbildningen ingår materialet "Förälder i nytt land" på modersmål.

Utöver de fem träffarna finns möjlighet till handledning i samband med uppstart av egen föräldragrupp.

Sista anmälningsdag

Torsdag 13 april 2023

Intyg

Efter avslutad kurs utfärdas intyg som beskriver vilka ämnen och teman som ingått i kursen.

Kursinnehåll:

 • Förälder i nytt land
 • Barns rättigheter
 • Barns utveckling och behov
 • Bygga relationer
 • Barn i samhället
 • Familjen som helhet
 • Att vara tonårsförälder
 • Kursledarrollen, folkbildningsmetodik mm

Helhetslyftet

Utbildningen ges inom ramen för projektet Helhetslyftet som drivs av Folkhögskoleförvaltningen, Västra Götalandsregionen och finansieras av EU, Asyl-, migration- och integrationsfonden AMIF. Helhetslyftets övergripande mål är att minska arbetslösheten och öka känslan av delaktighet i samhället bland tredjelandsmedborgare, personer som inte har svenskt/EU/EES-medborgarskap.

Människors hälsa och livssituation påverkar möjligheten att ta till sig studier samt gå vidare till arbete och därför integreras hälsokommunikation och föräldrastöd i projektet. Sensus har fått förtroendet att samordna föräldrastödet, skapa samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhället samt utbilda i föräldrastöd i samarbete med våra samverkanspartners Föreningen Tidigt Föräldrastöd och Bergsjöns Studiecenter Läxhjälpen.

Vill du veta mer kontakta Susanne Lotzke - Samordnare Föräldrastöd Helhetslyftet

Arrangemangsnummer: 501615

I samarbete med