MALMÖ

Kursdag - Barn vill sjunga!

En kurs för alla som vill öka sin kompetens om barns röst och sång. Dagen ger fortbildning och uppmuntrar till sång med barn i åldern 4-10 år, genom teori, praktik och nätverkande. Kursen vänder sig till exempelvis förskollärare, lärare i skola, kulturskola och grundskola, körledare och andra intresserade.

Startdatum

19 mars 2020

Veckodag

Torsdag

Tid

Kl 9:30 - 16:30

Omfattning

1 tillfälle, 8 studietimmar

Lokal/rum

-

Pris

750 kr

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Kursen tar upp:

  • Barns sång och sång utveckling

  • Barnröstens utveckling

  • Hur du kan väcka sånglust och utveckla rösten

Program:

09.30-09.50 Samling och fika

09.50-10.00 Inledning, presentation

10.00-11.00 Barns sång och sångutveckling

11.00-11.15 Notutställning och paus

11.15-12.15 Workshops del 1

Spår 1: Sång och rörelseglädje med barn i åldern 4-6 år

Spår 2: Att utveckla sånglust och utveckla rösten med barn i åldern 7-10 år

12.15-13.15 Lunch

13.15-13.45 Barns röstutveckling

14.00-15.00 Workshops del 2, fortsättning från förmiddagen

15.00-15.30 Notutställning och fika

15.30-16.00 Musikteatergrupp

16.00-16.15 Reflektion, sammanfattning och utvärdering

Innehåll och medverkande Barns sång och sångutveckling - föreläsning Om barns lust och vilja att sjunga, om sångförmåga och sångutveckling utifrån ett kulturellt och historiskt perspektiv, baserat på den forskning som idag finns inom området.  Gunnel Fagius, musikdirektör, fil. Mag. Uppsala

Barnröstens utveckling - föreläsning Om barnröstens anatomiska och fysiologiska förutsättningar för sång.  Sara-Stina Gustavsson, logoped Malmö

2 workshopspår: Deltagarna väljer i förväg vilket spår de vill gå. Spår 1: Sång och rörelseglädje för åldern 4–6 år Genom sångövningar, rörelse och lek fokuserar vi på barnröstens möjligheter och nycklar till ett lustfull musicerande.  Stina Abrahamsson, rytmiklärare Malmö

Spår 2: Att väcka sånglust och utveckla rösten för åldern 7–10 år Genom sångövningar, rörelse och lek fokuserar vi på barnröstens möjligheter och nycklar till ett lustfull musicerande.  Karin Fagius, barnkörledare Malmö

Inspirationsföreställning med musikteatergrupp En föreställning av en professionell musikteatergrupp, för att inspirera deltagarna med syftet att visa på hur man kan arbeta med sång och musik för barn.  Ensemble Yria www.ensembleyria.se

Repertoarpresentation En presentation av material, pedagogisk litteratur och sånger som passar barn i olika åldrar. OBS! Ursprungligen var detta en egen programpunkt. Numera ingår det i uppdraget hos workshopledarna att inkludera i sina pass, vilket behöver specificeras när de anlitas.

Notutställning För alla som arbetar med barn och sång är det viktigt att kontinuerligt fylla på sina förråd av böcker och litteratur. Om det är genomförbart ser vi helst att det under dagen finns ett notförlag på plats, som kan visa och sälja böcker och noter. Flera förlag i Sverige är ofta villiga att komma för att visa eget och andras material, till exempel  Gehrmans Musikförlag – www.gehrmans.se

I kursavgiften ingår för-och eftermiddagsfika. Lunch ordnas på egen hand. Cafeteria finns på skolan, det går också bra att ha medhavd lunch. Anmäl dig innan 15 februari 2020.

OBS! Glöm inte att ange annan betalar vid anmälan, om du INTE ska betala din avgift som privatperson.

Arrangörer: Sensus, Malmö Musikhögskola och UNGiKÖR

Arrangemangsnummer: 319526

Ledare

Pernilla Agardh

Kontaktperson

Vill du lära dig något nytt?

Spana in våra inspirerande kurser! Eller vill du kanske delta i ett evenemang? Oavsett vad du letar efter så hittar du hela vårt utbud här.