Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

Distans / på platsSTOCKHOLM

Kränkt, särbehandlad eller diskriminerad?

Ett interaktivt seminarium om kränkande särbehandling, diskriminering, normer och aktiva förebyggande åtgärder.

Startdatum

Aktiviteten är påbörjad men vi tar emot efteranmälningar.

Veckodag

Måndag

Tid

Kl 9:00 - 16:00

Omfattning

1 tillfälle, 8 studietimmar

Plats

Sensus Stockholm Medborgarhuset (plan 7)Stora konferensen 10

Medborgarplatsen 4 11826 STOCKHOLM

Pris

2500 kr

Antal platser kvar

Fåtal platser kvar

Syftet med seminariet är att ge deltagarna en grundförståelse för begreppen i regelverken och belysa skillnader och likheter i Diskrimineringslagen respektive Arbetsmiljölagen samt ge deltagarna verktyg för ett systematiskt förebyggande och främjande arbete på arbetsplatsen.

Innehåll och upplägg

Under det interaktiva seminariet utforskar vi hur vi kan integrera ett systematiskt förebyggande och främjande arbete utifrån de båda lagstiftningarna. Genom exempel och case får deltagarna möjlighet att kartlägga och identifiera risker för diskriminering och kränkande särbehandling i den egna verksamheten. Därefter för vi en fortsatt dialog kring förebyggande och främjande åtgärder.

Arbetsmiljölagen och föreskrifterna om kränkande särbehandling:

  • Ansvar och roller
  • Forskning och definitioner
  • Hur kan kränkande särbehandling gå till?
  • Förebygga och hantera

Diskrimineringslagen:

  • Vad är diskriminering enligt lag?
  • Vilka är diskrimineringsgrunderna?
  • Diskrimineringsformer
  • Vem är skyddad och vilka områden är skyddade?
  • Aktiva åtgärder mot diskriminering

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Seminarieledare

Maria Refai och Anitha Kiianlinna

Material

Sensus tillhandahåller material.

Pris

2500 - inklusive deltagarmaterial, lunch och för och eftermiddagskaffe.

Meddela i din anmälan vilket fackförbund du är medlem i för att ta del av eventuell rabatt enligt överenskommelse mellan Sensus och ditt fackförbund.

Anmälan

Anmälan är bindande och ska vara oss tillhanda senast 15 november 2022. Vid avbokning faktureras en administrativ avgift på 15 % och vid avbokning senare än två veckor före utbildningens start faktureras hela avgiften. OBS! Ange faktureringsadress samt referens vid anmälan.

Tillgänglighet

Våra lokaler är tillgänglighetsanpassade. Anmäl behov av hörselslinga eller tolk vid anmälan.

För dig som är intresserad av våra utbildningar, du kan själv välja om du vill delta på plats i Stockholm eller på distans på hemmaplan.

På Sensus håller vi oss självklart uppdaterade kring Folkhälsomyndighetens nuvarande och kommande rekommendationer. Om det kommer nya direktiv som påverkar en utbildning du anmält dig till, kommer vi informera dig via mail eller telefon.

Praktisk information och Zoom länk skickas ut vid kallelse.

Varmt välkommen till vår utbildning.

Arrangemangsnummer: 903565

Ledare

Anitha Kiianlinna

Kontaktperson