STOCKHOLM

Om att systematiskt & effektivt förebygga och hantera kränkande särbehandling

Bemötande, konflikter och konflikthantering i ett arbetsmiljöperspektiv. En utbildning för chefer, arbetsledare och skyddsombud

Startdatum

28 maj 2020

Veckodag

Torsdag

Tid

Kl 9:00 - 16:00

Omfattning

1 tillfälle, 7 studietimmar

Lokal/rum

Sal t1

Pris

2900 kr

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

I föreskrifterna ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” från Arbetsmiljöverket, finns följande definition av kränkande särbehandling: ” Handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap” Vad innebär då detta i praktiken?

Med utgångspunkt i lagstiftningen och i den erfarenhet och praxis som finns, går vi igenom, för samtal och arbetar med case kring följande:

Innehåll:

 • Hur definierar vi orden ”kränkt” och ”särbehandlad”?
 • Vad är ”kränkande mönster?
 • Vad kan orsaka kränkande särbehandling?
 • Hur ser vi på bemötande på arbetsplatsen?
 • Hur ska vi förhålla oss till människors olika upplevelser?
 • Hur skiljer sig begreppet ”diskriminering” från begreppet ”kränkande särbehandling?
 • Vilka konsekvenser får kränkande särbehandling för den/dem som är utsatta?
 • Konflikthantering och bemötanderegler
 • Checklistor, fokusgrupp
 • Medarbetarsamtal, avstämningssamtal och arbetsplatsträff-
 • Organisationstydlighet och dialog

Förebyggande arbete

Vi vet att orsaker till kränkande särbehandling kan finnas på olika nivåer i organisationen. För att utöva ett effektivt och systematiskt förebyggande arbete, behöver vi verktyg för att ringa in de risker som finns och se vilka åtgärder som kan ge resultat.

Om det ändå händer

Om kränkande särbehandling är ett faktum, behöver vi agera och inte vänta. Detta kräver också lagstiftningen.

 • Vem ska ta emot information om att kränkande särbehandling förekommer?
 • Vad ska hända när vi fått information? De olika parternas ansvar
 • Utredning – när ska utredning göras? Vem ska göra? Vilken metod ska användas? Vad händer sen?

Förkunskaper

För att du på bästa sätt ska tillgodogöra dig utbildningen, bör du ha grundläggande kunskaper i arbetsmiljö.

Pris

2 900 kr -inklusive kursmaterial, kaffe för- och eftermiddag samt lunch. OBS! fakturaadress måste anges vid anmälan.

Kursledare

Anitha Kiianlinna är arbetsmiljö- och organisationskonsult samt beteendevetare och certifierad personaldialogcoach.

Anmälan

Anmälan är bindande och ska vara oss tillhanda senast 21maj 2020. Vid avbokning faktureras en administrativ avgift på 15 % och vid avbokning senare än två veckor före utbildningens start faktureras hela avgiften.

Tillgänglighet

Våra lokaler är tillgänglighetsanpassade. Ange behov av hörselslinga eller tolk vid anmälan.

Arrangemangsnummer: 903095

Ledare

Anita Andersson Kiianlinna

Kontaktperson

Vill du lära dig något nytt?

Spana in våra inspirerande kurser! Eller vill du kanske delta i ett evenemang? Oavsett vad du letar efter så hittar du hela vårt utbud här.