Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

STOCKHOLM

Kraftsamling LIVE! Hållbar Kyrka

Äntligen får vi träffas och kraftsamlas live!

Startdatum

Aktiviteten är påbörjad men vi tar emot efteranmälningar.

Veckodag

Tisdag

Tid

Kl 10:00 - 14:00

Omfattning

1 tillfälle, 6 studietimmar

Plats

Saturnus konferens

Hornsgatan 15 11846 STOCKHOLM

Pris

Kostnadsfritt

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

#

9-10 Dropinfika, svara på mailtid/Egen arbetstid på plats/möjlighet till arbetslagsmöte 10-12 Vägen är allt Caroline Klintborg presenterar i sin föreläsning två forskningsprojekt som blev upprinnelse till boken ”Vägen är allt. En introduktion till religionspedagogik för den kristna församlingen”. Hon presenterar också utgångspunkter av betydelse för en religionspedagogiskt medveten reflektion i en kristen kontext. Caroline menar att samtliga didaktiska frågor måste besvaras för att det pedagogiska arbetet ska bli helt, långsiktigt, reflekterat, trovärdigt och integrerat i oss själva. Caroline Klintborg är docent i religionspedagogik och verksam som lektor vid Stockholms universitet samt ansvarig för ett forskningsprojekt vid Svenska kyrkans enhet för forskning och analys som fokuserar ”konfirmationstidens kunskapsbidrag med särskilt avseende på gudstjänst”. Hon har utöver boken ”Vägen är allt” i år också släppt boken ”Avstånd, delaktighet, längtan. Gudstjänst i en tid av religiös förändring

12-13 Lunch

13-14 Lärande och undervisning

Anders Rune kommer leda ett pass där vi fokuserar på Lärande och undervisning samt kyrkans uppdrag nu och framåt. Hur arbetar vi tillsammans för att öka kunskapen om och förtrogenheten med kristen tro?

14-15 Droputfika svara på mailtid/Egenarbetstid på plats/möjlighet till arbetslagsmöte

Själva arrangemanget äger rum kl. 10-14.

Det finns möjlighet att droppa in från 9 och stanna till 15. Om du vill jobba lite i anslutning till dagen, träffa kollegor, stiftsmedarbetare, Sensusmedarbetare eller konsulenterna på Svenska kyrkans unga.

Restplats? Maila Stefan Elmér stefan.elmer@sensus,se

Arrangemangsnummer: 903446

Ledare

Stefan Elmér

Kontaktperson