Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

STOCKHOLM

Kraftsamling

Välkommen till årets Kraftsamling den 21/9

Startdatum

Aktiviteten är påbörjad men vi tar emot efteranmälningar.

Veckodag

Onsdag

Tid

Kl 8:30 - 16:30

Omfattning

1 tillfälle, 2 studietimmar

Pris

Kostnadsfritt

Antal platser kvar

Fler än 5 platser kvar

Programförslag.

08:00 Drop in…

09:00 Andakt

Utdelning av ungdomsledarstipendium.

09:30 Föreläsning ”Peter Ekman arbetar som handläggare på Kyrkokansliet med särskilt ansvar för sådant som rör barnets rättigheter, barnkonsekvensanalys och Svenska kyrkans förskolor. Peter har lång erfarenhet av barn- och ungdomsarbete i Svenska kyrkan och har sedan 2012 utvecklat metodmaterial som handlar om hur barnets rättigheter blir en del i församlingens verksamhet och praktik. ” Innehåll på föreläsning: ”Barnets rättigheter från en idé till praktik. Hur kan vi förverkliga de rättigheter som tillskrivs barnet i vår arbetspraktik? Vad står i vägen för att förverkliga de rättigheter barnet har?”

10:15 Paus

10:45 Föreläsning forts.

11:30 Gruppsamtal, Vad har vi hört? Hur landar detta hos oss?

12-13 Lunch

13:00 Workshop, Se text nedan

14:00 paus

14:15 Workshop Se text nedan

15:15 Avrundning och drop out. Till ca. 16… Kaffe/kaka

1. Hur vi kan prata med barn och unga om klimatet?

”Klimatkrisen är sannolikt den största gemensamma utmaningen som mänskligheten någonsin stått inför” så står det i biskopsbrevet om klimatet och 45 procent av unga mellan 16–25 år upplever klimatrelaterad ångest och stress i vardagen. Detta kräver att vi agerar men också att vi pratar om klimatkrisen och att vi tar oron och ångesten som barn och unga känner på allvar. Så hur möter vi den oron? Hur talar vi med barn om klimatet?

Elsa Levinson, klimat- och hållbarhetssamordnare på Stockholm stiftskansli och har arbetat med hållbarhetsfrågor och kommunikation i över tio år.

2. Första hjälpen till psykisk hälsa.

Första hjälpen handlar om att rädda liv i en livshotande situation. Ofta tänker vi på fysisk livräddning och ”L-ABC” som hjälp i ett akut läge. Det finns ett liknande stöd för Första hjälpen till psykisk hälsa, detta kallas ”BLEUS” och används för att ge en första hjälp vid olika former av psykisk ohälsa - psykiska kristillstånd.
Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem. Det drabbar de flesta någon gång i livet och finns runt oss alla vare sig det är i den egna familjen, på arbetsplatsen, i föreningen eller i de offentliga rum vi vistas i.

Första hjälpen till psykisk hälsa är ett verktyg för att:

  • hjälpa en person som visar tecken på psykisk ohälsa

  • förebygga onödigt psykiskt lidande

  • rädda liv genom ökade kunskaper om psykiska sjukdomar, självmordsförsök och självmord.

    I workshopen ges exempel på hur BLEUS kan användas i olika situationer och vad det innebär att vara en Första hjälpare till psykisk hälsa.

Lotta Lundberg-Ericsson, verksamhetsutvecklare Sensus Stockholm-Gotland, är certifierad MHFA-instruktör och utbildar i Första hjälpen till psykisk hälsa. MHFA – Mental Health First Aid, Första hjälpen till psykisk hälsa

3. Hur kyrkan bäst kan betjäna skolan?

Vi kommer titta på vad den reviderade Läroplanen Lgr22 och dess kursplaner och kommentarmaterial säger om tro och kyrka. Vilka möjligheter finns där för kyrkan att ta fasta på för att föra samtal och visa på den kristna tron i skolan. Genomgång av och diskussion om läroplanens inledande delar "Skolans värdegrund och uppdrag" samt ett antal kursplaner gällande olika ämnen i skolan och deras skrivningar gällande tro.

Johnny Häger - bor strax utanför Uppsala med min familj. Är före detta lärarutbildare vid Uppsala universitet och arbetar till vardags på Skolverket som undervisningsråd. Medlem och församlingsledare i Korskyrkan Uppsala samt representant för skolväsendet i Svenska Bibelsällskapets huvudmannaråd.

4. Prata med barn och unga om Krig/Kris och katastrof.

Hur man pratar med barn och unga om det som händer i omvärlden och om det ofattbara skulle inträffa och det också skulle hända här.

Beatris Ruthström arbetar som konsulent på Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift och har tidigare studerat Internationella Relationer, samt Förintelsen och folkmordsstudier.

5. Barnkonsekvensanalys i Praktiken

Peter Ekman kommer att leda en workshop med praktiskt Barnkonsekvensanalys (BKA) arbete. Hur gör jag om/när jag fått en förfrågan från kyrkokråd/ledning att göra en BKA på en specifik fråga.

Arrangemangsnummer: 438594

Ledare

Stefan Elmér

Kontaktperson