Lövstabruk

Koristkurs Mitt i kören- Mitt i kyrkan 21-22 augusti 2021

I UKF:s och Uppsala stifts regi har sedan många år arrangerats en kurs för körsångare där man får undervisning i mindre grupper och individuellt. Det individuella är en egen sånglektion. I mindre grupper ges undervisning i teori och notläsning, gudstjänstens uppbyggnad mm. Du kommer som du är med de förkunskaper du har, och vi möter dig där du är.

Startdatum

21 augusti 2021

Veckodag

Lördag

Tid

Kl 12:00 - 19:00

Omfattning

2 tillfällen, 10 studietimmar

Lokal/rum

.

Pris

850 kr

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Utöver detta möts vi på gemensamma pass med körsång, vid måltider, kvällsprogram och gudstjänst. Vi håller till på värdshuset och i kyrkan i Lövstabruk.

Hela kursen är anpassad enligt FHM:s riktlinjer, och vi är noga med att hålla avstånd, god ventilation, handhygien samt förstås viktigt att du inte deltar om du har symptom.

Kurstid

Lördag & söndag 21-22 augusti 2021. Vi börjar med lunch på lördagen och avslutar vid 14.30-tiden på söndagen. Vi kan ta emot max 20 deltagare, och ni kan komma max 6 sångare från samma kör. (Om det blir platser över kan vi sen fylla på)

Deltagaravgift

850:- medlemspris för körsångare i UKF
1700:-ej medlem i UKF
Sista anmälningsdag. 1/8-2021

Hälsningar från UKF (Uppsala stifts Kyrkosångsförbund) och oss pedagoger på kursen

Barbro Björklund, sång
Karin Ingebäck, sång
Marie-Louise Nilsson, sång
Anna Borgert, kyrkans och gudstjänstens sammanhang
Bengt Bäckestrand, takt och ton

Frågor om kursen

Kontakta Barbro Björklund tel: 070- 872 94 48
barbro2017@gmail.com

Ledare

Bengt Bäckestrand

Kontaktperson