Distans

Kören som växtplats i Linköpings stift

Covid-19 fortsätter att hindra körverksamheten, som normalt är så livgivande för kyrkan, för gudstjänsterna och för de som sjunger i våra körer. Visst fyller vi tiden med att spela in webbgudstjänster och ha zoom-träffar, men vi får också tid att att fundera på hur vi förvaltar just det faktum att så många personer i olika åldrar finns i körerna.

Startdatum

26 april 2021

Veckodag

Måndag

Tid

Kl 9:00 - 12:30

Omfattning

1 tillfälle, 4 studietimmar

Plats

På distans

Pris

200 kr

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Dagen är tänkt som en inspiration och en samtalsöppnare och vänder sig till arbetslaget kring gudstjänsten. Vi hoppas verkligen att många tar chansen att tillsammans i arbetslaget ta del av en rad energirika input. Denna kurs vänder sig i första hand till medarbetare i Linköpings stift och är en repris på den mycket uppskattade kursen den 27 januari. Januarikursen följdes av 4 fördjupningsdagar på nationell nivå och det planeras för liknande till hösten.

innehåll

08.30-09.00 Incheckning vid datorn, morgonfika och småprat i grupper (ZOOM)

09.00 Välkomna och praktiska tips med stiftsmusiker Karin Wall-Källming och Ulla Heinstedt, verksamhetsutvecklare Sensus. Moderator Jonas Engström berättar om dagens innehåll.

09:30 "Vi älskar att sjunga", nu har boken kommit som är resultatet av den körinventeringen som alla körledare i vårt stift bidragit till. Ragnar Håkansson, en av redaktörerna, berättar om arbetet. Beställ boken hos Wessmans https://www.wessmans.com/sjunga/

10.00 frågestund.

10.15 Paus

10.30 Sensus om "växtplats för körer under coronatid och rustning för tiden postcorona", scorx och we are voice- samarbetet och den digitala verktygslådan. Ulla Heinstedt informerar.

11.00 Paus

11.15 Kören som växtplats: kring nyckelorden Sedd - Berörd - Engagerad med Christian Schulze, kyrkomusiker i Malmö

12.15 samtal /frågor

12.30 slut

målgrupp

Präster, kyrkomusiker och andra intresserade som arbetar med gudstjänst

kostnad

200kr Samarrangemang med Linköpings stift, Sensus och kyrkosångsförbundet.

sista anmälningsdag

22 april 2021 Efter det skickas mejl med zoomlänk till alla som anmält sig.

kursansvarig

Karin Wall Källming, stiftsmusiker. karin.wallkallming@svenskakyrkan.se

Ledare

Karin Wall Källming

Jonas Engström

Ragnar Håkansson

Christian Schultze

Kontaktperson

Kontor