ÖDÅKRA

Kördag - Här är du och jag - nya barnsånger

Kom och sjung nyskrivna barnsånger tillsammans med Karin Wall Källming (musik) och Kerstin Hesslefors Persson (text).

Datum

20 oktober 2019

Dag

Söndag

Tid

Kl 14:00 - 16:00

Lokal/rum

Församlingssal

Pris

Kostnadsfritt

Barnen är med och sjunger första halvtimmen, sen serveras mellanmål. Därefter fortsätter inspiration för vuxna hur sångerna kan framföras.

Här är du och jag innehåller tjugo sånger, med tips för utförandet, tänkta för barn 0 - 6 år. Sångerna bärs av livsbekräftande ord och musik. Här ryms glädjen och tacksamheten över att finnas till, men också kampen det ibland är att leva. De har många konkreta kopplingar till den egna kroppen och till att samspela med varandra.

Det är gratis, men du behöver anmäla dig och uppge eventuella kostpreferenser senast 11 okt till allerums.pastorat@svenskakyrkan.se.

Klockan 16 avslutas kursen med gudstjänst i Allerums kyrka i vilken sånggruppen Ancora medverkar.

Arrangemangsnummer: 202762

Kontaktperson

Vill du lära dig något nytt?

Spana in våra inspirerande kurser! Eller vill du kanske delta i ett evenemang? Oavsett vad du letar efter så hittar du hela vårt utbud här.