Konferens med Gävle Brottsofferjour

Vi inbjuder aktiva stödpersoner och vittnesstödjare till en webutbildning med tema "Att vara anhörig", "Unga offer för prostitution" och "Suicidprevention efter brott".

Datum

23 april 2021

Dag

Fredag

Tid

Kl 9:00 - 15:30

Lokal/rum

Zoom

Pris

Kostnadsfritt

Program

09.00-11.00 ”Att vara anhörig” med Annica Karlsson, anhörig ” Kewinfallet” och Sven-Erik Alhem, Ordförande Brottsofferjouren Sverige
11.00-12.00 ”Unga offer för prostitution” med Simon Häggström, polis/författare
12.00-12.30 Lunch paus
12.30-13.30 Fortsättning med Simon Häggström
13.30-15.30 ”Suicidprevention efter brott” med Ulla-Karin Nyberg, psykiatriker, med. dr. och suicidforskare

Anmälan

Anmälan om deltagande görs senast 20 april. Zoom-länk skickas ut ett par dagar innan konferensen.

För mer info

Kontakta Gävle Brottsofferjour, info@gavle.boj.se eller telefon 026-10 55 77

Medverkande

Annica Karlsson, Simon Häggström, Sven-Erik Alhem, Ulrika-Karin Nyberg

Kontaktperson