Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

Klimatsmarta kyrkogårdar

Svenska kyrkans färdplan för klimatet är vårt gemensamma målinriktade arbete till år 2030 - för klimatneutralitet, värderingsförändringar och klimaträttvisa. Som en del i att nå mål och effektmål genomförs det två kyrkogårdsprojekt som är stifts- och organisationsöverskridande. Projekten ska stödja, inspirera och ge verktyg så att kyrkogårdsförvaltningarna ska kunna bli fossilfria, samtidigt som de värnar naturvärden, mångfald och använder jordens resurser mer hållbart.

Startdatum

Aktiviteten är påbörjad men vi tar emot efteranmälningar.

Veckodag

Tisdag

Tid

Kl 9:00 - 15:30

Omfattning

1 tillfälle, 6 studietimmar

Plats

DistansZoom

Pris

300 kr

Antal platser kvar

Fåtal platser kvar

SKKF, Svenska kyrkan och Sensus bjuder in till konferensen Klimatsmarta kyrkogårdar för att sprida kunskap och material som projekten har producerat. Dagen kommer att bjuda på filmer från kyrkogårdsförvaltningar runt om i landet som har arbetat för att på olika sätt minska sin negativa klimatpåverkan, föredrag, lansera guider och samtal om vårt gemensamma uppdrag för en mer hållbar begravningsverksamhet.

Konferensen sker digitalt via Zoom och riktar sig till personal inom begravningsverksamheten, miljösamordnare, kyrkoherdar, chefer och förtroendevalda.

Anmälan, sista anmälningsdag är 18 november

Vill du anmäla dig som enskild deltagare gör du det via webbsidan. Glöm inte att ändra till "Företag/organisation betalar" om du inte ska betala som privatperson.

Vill du anmäla en grupp gör du det via e-post till Elin Nordgren, elin.nordgren@sensus.se. Märk ditt mail i ämnesraden med "Gruppanmälan Klimatsmarta kyrkogårdar".

Ange detta i din anmälan:

  • Organisation/förvaltning ange faktureringsadress
  • Deltagarnas namn, personnummer (10 siffror på alla deltagare) och e-post
  • Om ni sitter enskilt eller i grupp under konferensen (ev. gruppindelning). (Kostnaden för en grupp är max 6 000 kr).

Arrangemangsnummer: 323596

I samarbete med

Ledare

Elisabeth Bergagård

Kontaktperson