VARBERG

Konferens för ARF Arbetsrättslig Förening i Väst 30 november-1 december

Startdatum

30 november 2023

Veckodagar

Torsdag, Fredag

Tid

Kl 12:00 - 17:00

Omfattning

2 tillfällen, 10 studietimmar

Plats

Varbergs Stadshotell & Asia SPA

Kungsgatan 24-26 43241 VARBERG

Pris

3100 kr

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Konferens för ARF Arbetsrättslig Förening i Väst

Här kommer inbjudan till ARFs höstkonferens som äger rum 30 november-1 december Varbergs Stadshotell. Omvärldsbevakning, ett år med nya LAS. Vi beklagar inbjudan kommer lite sent vilket innebär att ni behöver vara ganska snabba med er anmälan. Sista dag för anmälan är den 1 november.

Torsdag 30 november - fredag 1 december 2023 på Varbergs Stadshotell

Pris: 3100 kr
Priset är totalt 3 100 kr inklusive moms samt övernattning samt två luncher och middag.

Anmälan är bindande!
Sista anmälningsdag 1 november. Begränsat antal platser, först till kvarn!

ANMÄL DIG HÄR


Program

Dag 1, torsdag 30 november

12.00 Gemensam lunch

13.00 Hej och välkommen!

13.05-14.00 Patrik Vulkan från Göteborg Universitet blickar ut på omvärlden utifrån arbetsmarknadsfrågor, anställningstrygghet och den samtida fackliga utvecklingen med utgångspunkt i en aktuell forskningsrapport om facklig styrka/organisering.

Patrik Vulkan är universitetslektor i sociologi vid institutionen för Sociologi och Arbetsvetenskap. Han undervisar och forskar huvudsakligen inom områden som berör arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor, t ex anställdas flexibilitet och anställningstrygghet.

14.00-14.15 Fika

14.15 - 15.00 Forts. Patrik Vulcan

15.10 Paus

15.10 – 15.55 Ett år med Trygghetsöverenskommelsen och nya LAS ur ett fackligt perspektiv
Camilla Frankelius, förhandlingschef vid Sveriges Ingenjörer resonerar kring resultat och konsekvenser kopplat till ändringarna i LAS som byggde på överenskommelsen mellan arbetsmarknadens parter om att modernisera arbetsrätten.

15.55-16.05 Paus

16.05 – 16.45 Omställning i praktiken
Jonas Björkman, nationellt ansvarig för partsrelationer på Trygghetsrådet, TRR. Han tar upp möjligheter, utveckling och förändringar sett ur TRR:s perspektiv sedan Trygghetsöverenskommelsen infördes och kommer att redovisa en del resultat i siffror.

19.00 Gemensam middag

Dag 2, fredag 1 december

9.00 – 9.15 Backspegel

9.15–10.30 Ett år med Trygghetsöverenskommelsen och nya LAS – erfarenheter och framtidsspaningar ur ett forskningsperspektiv

Niklas Sellberg är Universitetslektor och docent vid Juridiska institutionen vid Lunds universitet. Han undervisar på alla nivåer på juristprogrammet och forskar kring rätten som den tillämpas på arbetsmarknaden. Framförallt kopplat till arbetstagarbegreppet och arbetsrättsligt ansvar samt på områden som gränsar till arbetsrätten; t.ex. diskrimineringsrätt, migrationsrätt, mänskliga rättigheter och allmän civilrätt.

10-30-10.45 Fika

10.45-12.00 Forts. Niklas Sellberg

12.00 -13.00 LUNCH

13.00 – 14.30 Digitalisering i arbetslivet - då och nu

Bertil Rolandsson, professor i Sociologi och verksam vid Institutionen för Sociologi och Arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Han deltar och har deltagit i forskningsprojekt som avhandlar olika former av digitalisering och dess konsekvenser för arbetslivet i allmänhet och yrkesgrupper i synnerhet. Det är studier som spänner från bland annat mjukvaruindustri och mediabranschen till nya former av digital övervakning och AI inom vården.

14.30 – 15.00 Sammanfattning av dagarna och info från ARF

15.00 Avslut och fika

Höstmötet arrangeras i samarbete med SensusANMÄL DIG HÄR

 

 

Arrangemangsnummer: 504021

Ledare

Peter Andersson

Kontaktperson