Foto: Magnus Aronson/IKON

HÖÖR

Tillsammans i helig närvaro - en konferens om barn & andlighet

Tillsammans i helig närvaro är en konferens för alla i Svenska kyrkan som möter barn i sitt arbete eller ideella engagemang, till exempel i gruppverksamhet, körer eller gudstjänster

Startdatum

27 augusti 2019

Veckodag

Tisdag

Tid

Kl 9:00 - 16:30

Omfattning

1 tillfälle, 8 studietimmar

Lokal/rum

Karlskronasalen

Pris

750 kr

Antal platser kvar

Fåtal platser kvar

Svenska kyrkan finns med i barns andliga utveckling. I stunder när vi möts i samtal, i sång, i lek uppstår det ibland en känsla av helig närvaro. Nyfikenhet hjälper oss att på ett öppet och lekfullt sätt ta vara på detta, att tillsammans, barn och vuxna, samtala om och fundera kring livet. Andlighet är relationell. Relationen mellan Gud och mig, relation mellan dig och mig.

Vi önskar att konferensen ska:

  • Lyfta barnet som andligt subjekt och teolog

  • Ge inblick i barns andlighet

  • Öka förståelsen att barn är alla anställdas angelägenhet och ansvar

  • Fördjupa förståelse kring vår roll som vuxna i barns andliga utveckling

Konferensen ordnas i samarbete med Lunds stift.

Föreläsare

Kristin Graff-Kallevåg och Sturla Stålsett, två forskare från MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn i Oslo, Norge. Båda har deltagit i forskning kring barns andlighet i Norska kyrkans Trosopplæringsreform. Detta är en reform som startade 2010 för hela Norska kyrkan. Församlingarna ska genom olika aktiviteter följa barnen genom de första arton levnadsåren, stärka barns och familjers kontakt med kyrkan och ge tillgång till kunskap, fördjupning och reflektion.

Stina Wirsén + Kent Wisti Stiftsadjunkt Kent Wisti möter Stina Wirsén i ett samtal kring barn, andlighet och existentiella frågor. Stina är författare och illustratör. Hennes böcker tar ofta upp de vanliga men svåra känslorna som kan uppstå när man är tre, fem eller 45 år för den delen.

På eftermiddagen finns nedanstående seminarium. Du ska välja två av dem, detta görs redan vid anmälan.

A. Barnet i mötet med livets mörka sidor:

Lars Björklund, kaplan på Sigtunastiftelsen, tidigare sjukhuspräst på Akademiska sjukhuset i Uppsala. I detta seminarium får du ta del av Lars stora erfarenhet kring samtal med barn i svåra livsskeenden.

B. Här är du och jag – sånger med barn 0-6 år

Kerstin Hesslefors-Persson, präst och författare och Karin Wall-Källming, stiftsmusiker och kompositör Seminariet ägnas åt sång med riktigt små barn och hur vi möter deras föräldrar, en generation som kanske saknar kunskap om kristen tro, men som går med sitt barn till babysång och öppet hus. Materialet Här är du och jag består av nya sånger att sjunga med barn, tänkta för samling såväl i kommunens som kyrkans förskolor, med många konkreta kopplingar till den egna kroppen och till varandra. Sångerna bärs av skapelseteologi i barnens egna kroppar; allt mellan glädjen och tacksamheten över att Gud har skapat oss så finurligt, till kampen det ibland är att finnas till. Teologin finns i sättet att uttrycka livsbekräftande ord och musik, inte i teoretisk reflektion.

C. Kyrkorumspedagogik

Elisabeth Hansson, församlingspedagog o Anders Blomquist, präst båda i Oxie kyrka, Malmö. I detta seminarium får du ta del av Elisabeth och Anders fleråriga erfarenheter i arbetet med barn och unga kring att använda kyrkorummet för att samtala och gestalta andlighet och tro. I Oxie och på andra platser har de arbetat med kyrkorumspedagogik tillsammans med musiker och vaktmästare. Under seminariet kommer det att vara många praktiska övningar.

D. Materialet Skatten – på äventyr med Gud

Vid detta seminarium får du tillsammans med Helena Bonde, SKATTEN-inspiratör upptäcka ett nytt sätt att göra gudstjänster för alla åldrar, söndagsskola, barngrupper. SKATTEN är ett unikt material. Det är kreativt, det har en genomtänkt teologi och pedagogik och det tar barnets egen tro på allvar. Planeringen av SKATTEN görs på webben, vilket ger möjligheten att skräddarsy varje samling efter egna behov. Det finns även gott om resurser för dig som är ledare och som vill växa vidare i din ledarroll och i din förståelse av de bibeltexter som materialet är uppbyggt kring. Fokus ligger på barn i åldrarna 3-10 år.

Arrangemangsnummer: 318673

Ledare

Pernilla Agardh

Kontaktperson

Vill du lära dig något nytt?

Spana in våra inspirerande kurser! Eller vill du kanske delta i ett evenemang? Oavsett vad du letar efter så hittar du hela vårt utbud här.