Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

Bild: Scandinav Bildbyrå

Distans / på platsSTOCKHOLM

Grundkurs för dig som redan är eller funderar på att bli god man eller förvaltare

Startdatum

Aktiviteten är påbörjad men vi tar emot efteranmälningar.

Veckodagar

Måndag, Tisdag, Onsdag, Torsdag

Tid

Kl 17:00 - 19:30

Omfattning

6 tillfällen, 24 studietimmar

Plats

Sensus Stockholm Medborgarhuset (plan 7)Stora konferensen 10

Medborgarplatsen 4 11826 STOCKHOLM

Pris

2400 kr

Antal platser kvar

Fåtal platser kvar

Möjlighet för dig som är god man eller funderar på att bli god man att satsa på kompetensutveckling & erfarenhetsutbyte!

Grundkurs i att bemöta och stötta personer med psykiska sjukdomar och besvär.

Sensus Stockholm-Gotland erbjuder i samarbete med Överförmyndarförvaltningen i Stockholms stad en grundkurs med särskilt fokus på hur man kan bemöta och stötta personer med psykiska sjukdomar och besvär.

Kursen är uppdelad i 6 ledarledda tillfällen, du kan välja att delta fysisk eller digital! Som god man eller förvaltare gör du en viktig insats för den medmänniska som behöver hjälp för att klara sin vardag. Ditt uppdrag gör stor skillnad och bidrar till stabilitet och trygghet för din huvudman.

Målgrupp och syfte

Kursen vänder sig både till dig som har uppdrag redan idag men även dig som funderar på att åta dig uppdraget som god man. Målet med kursen är att du ska få större förståelse för hur du som god man kan ge stöd till huvudmän med fokus på frågor om psykisk hälsa/ohälsa. Inga specifika förkunskaper krävs.

Deltagaravgift

2400 kr, som skickas på faktura till dig som deltagare.

Delta fysiskt eller digitalt?

Du väljer själv hur du deltar på varje datum.

Datum

Måndag 10/10 Torsdag 20/10 Måndag 14/11 Tisdag 29/11 Tisdag 6/12 Onsdag 18/1

Tider

17:00-19:30 Tiderna gäller samtliga tillfällen

Kursledare

Lillemor Hjelmar är en erfaren god man med särskild kunskap inom frågor som rör bemötande vid kris och sorg. Hon kommer att leda kursen tillsammans med Sensus kursledare inom psykisk hälsa.

Kursupplägg

Kursen kommer att bestå av 6 ledarledda tillfällen under kvällstid. Varje tillfälle varvas med teori, diskussion och utbyte av egna erfarenheter. Du kan välja att delta fysisk i Sensus lokaler på Södermalm eller digital via Zoom.

Sista anmälningsdag 1 oktober!

Hjärtligt välkommen! Anmäl dig redan nu!

För frågor gällande din anmälan maila till: arbetsliv.stockholm-gotland@sensus.se

Arrangemangsnummer: 158683