Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

KRISTIANSTAD

Klimatneutrala Kristianstad

Kristianstads kommun har antagit missionen ”Klimatneutrala Kristianstad 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser”. Tillsammans – kommun, näringsliv, akademi, medborgare, myndigheter och civilsamhälle – ska vi driva på för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle.

Startdatum

Aktiviteten är påbörjad men vi tar emot efteranmälningar.

Veckodag

Onsdag

Tid

Kl 18:30 - 20:30

Omfattning

1 tillfälle, 2 studietimmar

Plats

StudiefrämjandetSal 1

Västra Storgatan 51H 29131 KRISTIANSTAD

Pris

Kostnadsfritt

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Ett Kristianstad som fungerar bra för människorna som bor och verkar här, som är bra för medborgarnas, företagens och samhällets ekonomi och som har minimal negativ påverkan på klimat och miljö. För att kunna göra verkstad och att ta oss från vad vi är till dit vi vill så behöver vi ”göra tillsammans”. I görandet skapar vi innovation. Vi tror inte att vi har lösningen när vi börjar göra utan ser det som en väg till lösningen.

Vi bjuder därför in till ett första möte där vi gärna vill ha med representanter från föreningar i kommunens alla hörn och från olika intresseområde.

Antingen ni redan funderar i dessa banor eller vill göra något framöver så planerar vi ett större projekt där vi vill ha med fler föreningar i kommunen. På mötet pratar vi om våra tankar och idéer, om att söka projektmedel för att jobba med en bredare och djupare förankring hos föreningslivet i Kristianstad. Vid mötet vill vi även att vi ”testtänker” tillsammans, dvs. att fler föreningar bidrar med idéer kring ett sådant projekt.

Arrangemangsnummer: 200819

Kontaktperson