Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

STOCKHOLM

Judiska herrgårdar i Sverige-samtal med Mia Kuritzén Löwengart om hennes pilotstudie

Ända fram till 1854 var det förbjudet för ”mosaiska trosbekännare” att bo på landsbygden eller i andra städer än Göteborg, Stockholm, Norrköping och Karlskrona.

Datum

27 november 2023

Dag

Måndag

Tid

Kl 18:30 - 21:00

Plats

Sensus Stockholm Medborgarhuset (plan 7)Stora konferensen 10

Medborgarplatsen 4 11826 STOCKHOLM

Pris

Kostnadsfritt

Mias pilotstudie har visat att trots detta ägdes åtminstone 25 herrgårdar i Sverige  av judar innan dess, från 1760-talet och framåt. Syftet med denna pilotstudie har varit att identifiera och systematiskt kartlägga judiska herrgårdar i Sverige och att skapa förutsättningar för att vidare undersöka svenska judiska familjer som herrgårdsägare; deras liv på herrgårdarna och den materiella kultur de omgav sig med, framför allt i form av byggnader och samlingar.

I föreläsningen redovisar Mia statistik angående: antalet judiska herrgårdar i Sverige och hur det utvecklades över tid; herrgårdarnas geografiska spridning; och hur lång ägarlängden var, med mera.

Med utgångspunkt i olika källor berättar Mia även mer om och visar bilder från enskilda herrgårdar, som är mer eller mindre kända för sina judiska ägare, och resonerar kring vilka olika drag som karaktäriserar dem. 

Mötet äger rum i Sensus lokaler, Medborgarplatsen 4, Stockholm och via videolänk på zoom (hybridmöte).

Anmälan till Eva Prevell: eva.prevell@gmail.com

I samarbete med Judiska släktforskarföreningen

Arrangemangsid: 1561103