Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

Interreligiös nätverksträff: Hopp - gemensam handling i en sårbar värld!

Islamic Relief, En värld av grannar, Sveriges Interreligiösa råd i samarbete med Sensus och Tillsammans för Sverige inbjuder dig som arbetar lokalt över religiösa gränser välkommen till en träff i Stockholm i september.

Startdatum

28 september 2023

Veckodagar

Torsdag, Fredag

Tid

Kl 13:30 - 20:00

Omfattning

2 tillfällen, 16 studietimmar

Plats

Stadsmissionen

Mariatorget 10

Pris

500 kr

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Vi delar metoder, utmaningar, strategier och erfarenheter av diapraxis som exempelvis språkcaféer, ungdomsarbete, psykosocialt förebyggande arbete, nattvandringar eller ”community organizing”, för att stärka vårt handlande tillsammans. Fokus ligger på hur vår praktik bidrar till inkluderande psykosocialt arbete och hur vi stärker tilliten och kärleken i samhället.

Preliminärt program:
Torsdag 28 september: Erfarenheter och metoder i fokus (Lokal: Stadsmissionen, Mariatorget 10)

12.00 – 13.30 Lunch.
13.30 – 14.30 Välkommen, presentation.
Inledning med storytelling och KLICK -metod med Liam Sallmander, Tillsammans för Sverige på Fryshuset.  14.30 – 15.00 Fika.
15.00 – 16.15 Workshop.

Inspiration genom delande av goda exempel och erfarenheter från olika delar av Sverige. Möjlighet att välja en workshop efter dina intressen och erfarenheter kring:

 

* Hur arbetar vi gemensamt för bättre psykosocial hälsa? Andreas Hasslert om muslimskt-kristet diakonalt samarbete i Malmö och representant för Källan -Guds hus i Fisksätra.                                                                                        Moderator: Maria Kjellsdotter-Rydinger.

* Från fördom till stolthet – om interreligiös organisering vid hat, hot och bränning av heliga skrifter. Exempel från olika delar av Sverige.                  Moderator: Henrik Frykberg

*Hållbar sårbarhet – om existentiell hälsa och självomsorg. Första hjälpen till psykisk hälsa. Ailin Abdullah och Lotta Lundberg Ericsson, Sensus             Moderator: Lamia Elamri

* Tala religion i skolan med barn och unga, för att skapa trygghet och minska fördomar. Möten på Vivallaskolan; Ola Frideblad, Svenska kyrkan i Örebro, Under Samma Himmel, Jasmine Esfahani, verksamhetsutvecklare, Sensus i Göteborg.    Moderator: Åsa Nausner

16.15 – 16.30 Bensträckare.
16.30 – 17.30 Workshop fortsättning. Alla workshops ges två gånger.
18.00 – 20.00 Festmiddag och festprogram i Stockholms moské, Goda grannars lokaler. Kapellgränd 10  Gäster: Power of Pink, festfixare med glamour. Öppen scen med poetry slam och det du vill bidra med! Middagsvärd: ”Mr. Chokolata”

Fredag 29 september: Engagemang och själavård i fokus.
09.00 – 09.15 Dagens ord och självomsorg.
09.15 – 10.00 Unga och interreligiöst engagemang: Motivation och utmaningar, gränsen mellan mission och samverkan, exempel från England och Sverige. Föreläsare: Lenita Törning, Fil. Dr i psykosociala studier.
10.00 – 10.30 Gruppdiskussion.
10.30 – 11.00 Fika.
11.00 – 12.00 A world of neighbours. What is happening at the borders of Europe? How can we work together? Rikko Voorberg, director for A world of neighbours Network, Rebecka Lilian, Rabbi in Stockholm and Helena Hummasten, Islamic Relief, Stockholm                                                                                      12.00 – 13.00 Lunch på valfri restaurang, gärna med en ny vän.
13.00 – 14.00 Fredagsbön i Stora Moskén för dem som vill.
14.00 – 15.00 Panelsamtal med Fishbowl. Vilka behov och utmaningar ser vi? Vad har vi för resurser i våra olika sammanhang? Vad pågår och vad kan vi göra tillsammans? Representanter från Sveriges interreligiösa råd, Myndigheten för statens stöd till Trossamfund, Mehmet Kaplan från Muslim Aid mfl. Moderator Javeria Rizvi Kabani
15.00 – 15.30 Avslutning – hur går vi vidare? Behöver vi fler samlingar kring interreligiös praktik eller finns det existerande sammanhang som kan arrangera möten och hålla ihop nätverket?                               16.00-17.00 Manifestation för kärlek, samhörighet och hopp på Medborgarplatsen- med musikartister, religiösa ledare och praktiker som läser texter ur heliga skrifter - men inga slagord!

Programmet uppdateras löpande på Sveriges Interreligiösa Råds hemsida: https://interreligiosaradet.se/aktuellt/inspirationsdagar-for-dig-som-arbetar-over-religionsgranser/

Inbjudande organisationer är Islamic Relief, En värld av grannar, Sveriges Interreligiösa råd, i samarbete med Sensus och Tillsammans för Sverige.

Vid frågor, kontakta Maria Kjellsdotter Rydinger: maria.kjellsdotterrydinger@svenskakyrkan.se

Deltagaravgift: 500 kr om du deltar i tjänsten och 300 kr om du deltar privat.
Vi uppmuntrar lokala interreligiösa grupper att sponsra deltagare ur olika samfund/religiösa grupper så att vi får en mångfald representerad. Resa och boende ordnas av deltagarna själva men möjlighet att söka bidrag finns i anmälningsformuläret.
Anmälan: https://www.trippus.se/web/registration/registration.aspx?view=registration&idcategory=AB0ILBAtiAbuBYXacI02HP02wfax3HEyYXz5rhBVNeziy-4GNpT61qWT90gTlSswEHV9d_l80xEE&ln=swe 

Sista anmälningsdag: 4 september

 

Arrangemangsnummer: 304408