Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

Distans

Interfaith encounters- a training for everyday life

Sjukhuskyrkan tillsammans med den muslimska och buddhistiska andliga vården, Svenska kyrkan Malmö och studieförbundet Sensus deltar med seminariet ”Interfaith encounters – a training for everyday life” som en programpunkt på det interreligösa och internationella digitala mötet på temat migration; ”A neighbours week” som är initierat av ärkebiskopen Antje Jackelén.

Datum

23 februari 2022

Dag

Onsdag

Tid

Kl 13:15 - 15:15

Plats

På distans

Pris

Kostnadsfritt

Bakgrund till seminariet:

Under sommaren 2021 höll en luthersk präst, en buddhistisk Röda Kors -medarbetare och en sjukhusimam en 10-veckors samtalsträning i interreligiös/interkulturell själavård. De använde sig av CPE (Clinical Pastoral Education), en reflektion–aktion modell, där deltagarna möter patienter på sjukhus och reflekterar kring sina samtal i en liten utbildningsgrupp på sex personer. Deltagarna fick personliga, teoretiska och existentiella insikter, som de kan använda sig av i alla sorters sociala möten. På seminariet får vi ta del av erfarenheter av detta.

Föreläsare är:

Corinna Friedl, sjukhuspräst på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Mai Le , buddhistisk Röda Kors-medarbetare och Alen Delinc, sjukhusimam vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Seminariet ges på engelska och är öppet för alla.

För anmälan och mer information klicka på länken:

https://aworldofneighbours.org/interfaith-encounters-a-training-for-everyday-live/

Arrangemangsnummer: 212903