SKUTSKÄR

Inspirationsdag för oss som arbetar med barn och familj i Uppsala stift

Dagen riktar sig till er som arbetar med barn och familj i Uppsala stift. Inbjudna föreläsare ger ny kunskap. Vi får också möjlighet att träffas och inspireras och lära av varandra.

Startdatum

21 januari 2020

Veckodag

Tisdag

Tid

Kl 10:00 - 16:00

Omfattning

1 tillfälle, 4 studietimmar

Lokal/rum

.

Pris

300 kr

Antal platser kvar

Fler än 5 platser kvar

Församlingspedagogerna Lotta Ingerholt och Tina Pederson: Använda kyrkorummet i barn – och skolarbetet. Låt barnen få upptäcka kyrkorummet utifrån sina förutsättningar och utifrån där de befinner sig. Genom den kyrkopedagogiska metoden möjliggörs åldersadekvat lärande som syftar till fördjupad och egen upplevelse av kyrkorummet. Med hjälp av metoden vidgas kunskapen om kyrkorummets innehåll - funktion - och tradition. De kreativa övningarna, samlat och övningar bidrar till att kyrkorummet bli deras eget. Låt oss träffas, inspireras och lära av varandra och av inbjudna föreläsare.

Program

Kl. 09.00 Mässa i Skutskärs kyrka, Katarina Lamos och Helena Lindström

Förmiddagspass inkusive fikal fika Johannesgården.

”Barnatro och vuxenliv” Biskop Karin pratar utifrån temat. Sångstundens värde i ”Öppen förskola” med Susanne Näslund, pedagog med sinne för musik. Hon ger oss inspiration och praktiska tips.

LUNCH

Eftermiddagspass inkl fika Att använda kyrkorummet i barn- och skolarbetet… Låt barnen få upptäcka kyrkorummet där de själva är i livet! Genom att få upptäcka, uppleva och samtala kan kyrkorummet bli deras eget. Tina Pederson och Lotta Ingerholt, församlingspedagoger i Uppsala Domkyrkoförsamling, har länge jobbat med visningar i kyrkorum och fördjupat sig i kyrkopedagogik*.

Kl. 15.15-16.00 Avslutning och fika

Plats

Skutskärs församlingshem, Johannesgården, Östra Vägen 43. Tågförbindelse från Uppsala och Gävle finns (Upptåget)

Kostnad

300 kr inkl mat och fika. Bindande anmälan. Uppge faktureringsadress vid anmälan – vi fakturerar.

Övrig information

Frågor om kursinnehåll och upplägg besvaras av: Eva Forslund, pedagog tele: 026 – 767 70 eva.forslund@svenskakyrkan.se Kajsa Nordenstorm diakon 018-34 68 30 Sista anmälningsdag 1 december.

  • Kyrkopedagogik beskriver de själva som en upplevelsebaserad metod som grundar sig på dialog och delaktighet. Genom att använda den kyrkopedagogiska metoden möjliggörs ett åldersadekvat lärande vilket syftar till en fördjupad och egen upplevelse av kyrkorummet. Genom reflektion, samtal och kreativa övningar vidgas kunskapen om kyrkans innehåll och funktion samt vad kyrkan har betytt för vårt samhälles traditioner. Metoden är anpassad efter skolans krav på att vara icke-konfessionell och kan därför användas som fördjupning i skolans undervisning.

Arrangemangsnummer: 316944

Kontaktperson

Vill du lära dig något nytt?

Spana in våra inspirerande kurser! Eller vill du kanske delta i ett evenemang? Oavsett vad du letar efter så hittar du hela vårt utbud här.