Distans

Inkluderande arbetsplats fri från osunda strukturer

Inkluderande arbetsplats fri från osunda strukturer - verktyg för inkludering

Datum

10 mars 2021

Dag

Onsdag

Tid

Kl 18:00 - 20:00

Plats

På distans

Pris

Kostnadsfritt

Arrangemanget är en del av STs internationella kvinnodags/vecka!

Innehåll/upplägg

För dig som vill vara med och skapa goda förutsättningar för att medarbetar i er organisation ska känna sig tryggare och mer inkluderade. För att uppnå det behöver vi arbeta med osunda strukturer, normer som begränsar, i tre steg, vi ger verktyg för att:

  1. Bli medveten om rådande normer; det första steget handlar om att bli medveten om de normer som råder i just det sammanhang som jag befinner mig i. Här lär vi oss att spana efter normer och se vilka normer som finns i den egna verksamheten och hos en själv.

  2. Bli medveten om normernas konsekvenser; det andra steget handlar om att bli medveten om vilka normer som är begränsande för människor och vilka konsekvenser de får. Här försöker vi att bli medveten om normer och den möjliga ojämlikhet och begränsning som de skapar.

  3. Vidga normen och skapa ett tryggare rum för fler i vår organisation; det tredje steget handlar om att förändra normen så att fler kan känna sig trygga att vara sig själva oavsett vem en är. Det här steget är själva görandet, där vi ger varandra fler möjligheter och skapar nya inkluderande normer.

Föreläsare:

Annika Heikkinen och Sara Björk ifrån Antidiskrimineringsbyrån Stockholm norr.

Antidiskrimineringsbyrån Stockholm norr är en politiskt fristående antidiskrimineringsbyrå som ger kostnadsfri rådgivning, utbildar och informerar om diskriminering, inkludering och mänskliga rättigheter samt deltar i olika arrangemang för att lyfta frågor kring diskriminering och inkludering. Verksamheten drivs med medel från MUCF, myndigheter för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Pris och anmälan:

Föreläsningen är gratis men eftersom platserna är begränsade behöver man anmäla sig senast den 9 mars.

Målgrupp: samtliga medlemmar inom ST

Ansvarig moderator

Erika Pihl, Sensus Stockholm-Gotland samt Barkhodaee Behzad ST region Öst

Plats:

Digitalt via Zoom. Länk mailas ut senast dagen innan föreläsningen.

Sensus kontaktperson nedan tillhandahåller länk till videorummet samt processleder utbildningen. Erika Pihl, Tel 070-2000990, erika.pihl@sensus.se

Videorummet är öppet för test och småprat från kl 17.30 De som vill kan testa sin utrustning i förväg https://zoom.us/test och eller lära sig mer om zoom på https://digitalaverktyg.sensus.se/kategori/distans-moten

Välkommen!

Arrangemangsnummer: 319007

Kontaktperson

Vill du lära dig något nytt?

Spana in våra inspirerande kurser! Eller vill du kanske delta i ett evenemang? Oavsett vad du letar efter så hittar du hela vårt utbud här.