Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

LINKÖPING

Ideellt Forums idedag 2022-10-08

För digitalt deltagande kommer en Zoomlänk att skickas ut i veckan innan Idédagen.

Startdatum

Aktiviteten är påbörjad men vi tar emot efteranmälningar.

Veckodag

Lördag

Tid

Kl 8:30 - 19:00

Omfattning

1 tillfälle, 8 studietimmar

Pris

Se beskrivning

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Välkommen på Idédag 2022 8 oktober i Linköping/digitalt!

För 18:e året är det dags för Ideellt forums Idédag. En dag som riktar sig till dig som är ideell, förtroendevald och anställd medarbetare i Svenska kyrkan. En dag som blandar inspiration, erfarenheter, möten, insikter, utmaningar och möjligheter. I år kommer vi att hålla till i Linköping, hos S:t Lars församling och Linköpings domkyrkoförsamling. Temat för årets Idédag är ”Av fri vilja på fri tid” - hämtat från en ny spännande rapport om ideellt engagemang som släpptes under våren. Under idédagen får du möjlighet att möta Sara Fransson och Johan von Essen, två av forskarna bakom rapporten. Tillsammans med några ”reflekterande praktiker” låter vi forskningsresultaten möta församlingslivet runt om i Sverige. Dessutom kommer vi få upptäcka rapporten i ett helt nytt perspektiv: Social nätverksteori. Biskop Andreas Holmberg utvecklar vad det innebär att vara kyrka i nytt landskap.

I konkreta workshops tar vi oss an sju utmaningar/möjligheter utifrån rapporten när det gäller ideellas engagemang i Svenska kyrkans. Till vår hjälp har vi inspirationsfilmer, pedagogiskt material och forskarna. Under dagen finns också möjlighet att vara med på ett energigivande inspirationspass. Dagen avslutas med mässa i Linköpings domkyrka.

Du kan delta på plats i Linköping eller digitalt. Du/ni kan också välja att ordna en egen ”hybrid-dag” i den lokala församlingen där ni följer delar av dagen digitalt och kombinerar den med egna lokala inslag

Välkommen till en inspirerade dag kring vårt ideella engagemang!
Mer information om dagen: https://idedag.se/

Deltagande på plats i Linköping.

Kostnaden för vuxna: 500 kr. Ungdomar 10-25 år: 250 kr. I avgiften ingår fika: förmiddag och eftermiddag samt program. Avgiften faktureras. Ev boende och lunch på stan ordnas på egen hand. Är du funktionär deltar du kostnadsfritt, ange detta i fritextrutan vid anmälan.

Sista anmälningsdatum: 1 oktober. När vi uppnått maximalt antal deltagare ställs du på kö. Maxantal 250 deltagare fysiskt i Linköping

För detta arrangemang gäller separata avanmälningsregler. Vid avanmälan efter 3 oktober sker ingen återbetalning.

Vid administrativa frågor om anmälan kontakta Robert Svantesson: robert.svantesson@sensus.se

Frågor om programmet för Idédagen ställs till JanOlof Nordström Janolof.nordstrom@sensus.se 070-635 24 67

Deltagande digitalt hemma i din församling

Kryssa för rätt gruppstorlek i anmälan. Kostnad för liten grupp (upp till 5 personer): 3000kr, Mellanstor grupp (upp till 10 personer) : 5000kr, Stor grupp: (över 10 personer) 10 000kr

Ni avgör själva vilken gruppstorlek ni tillhör och anmäler enbart er kontaktperson i formuläret. Avgiften för gruppen faktureras.

Deltagande digitalt enskild person

Det går även att delta som enskild person. Sätt ett kryss i avsedd ruta vid anmälan.

Arrangemangsnummer: 106425

Ledare

JanOlof Nordström

Kontaktperson

Kontor