Hem
Translate this page

Translate this site

Select your language in the dropdown menu below

Distans

Ideellt forums Idédag 2021 digitalt deltagande

Idédagen utforskar begreppet TILLIT; till Gud, varandra, organisation och ledning, tillit till medarbetare och till oss själva.

Datum

9 oktober 2021

Dag

Lördag

Tid

Kl 9:00 - 18:00

Plats

På distans

Pris

Se beskrivning

Idédagen riktar sig till ideella, förtroendevalda och anställda medarbetare i Svenska kyrkan.

För digitalt deltagande kommer en Zoomlänk att skickas ut i veckan innan Idédagen.

Ni som anmäler en grupp behöver se till att det finns högtalare i rummet så att alla hör, någon typ av konferensmikrofon så att alla kan höras och en kamera så att alla kan synas i bild.

Förmiddagens program innehåller inbjudna föreläsares tankar och erfarenheter utifrån olika aspekter av tillit. Föreläsningarna varvas med några 15-minuters dilemmateater. Under eftermiddagen blir det Samtal fortsätter som är kopplat till förmiddagen. Därefter finns valbara Forum för fördjupning, vilka väljs under Idédagen. Se vidare för mer information om innehållet i programmet http://ideelltforum.se/

Deltagande digitalt hemma i din församling

Kryssa för rätt gruppstorlek i anmälan. Kostnad för liten grupp: 3000kr, Mellanstor grupp: 5000kr, Stor grupp: 10 000kr

Ni avgör själva vilken gruppstorlek ni tillhör och anmäler enbart er kontaktperson i formuläret. Avgiften för gruppen faktureras.

Deltagande digitalt enskild person

Det går även att delta som enskild person. Sätt ett kryss i avsedd ruta vid anmälan. Vi mailar ett Swish-nummer efter sommaren där du kan betala din deltagaravgift - valfritt belopp.

Sista anmälningsdatum: 30 september

För detta arrangemang gäller separata avanmälningsregler. Vid avanmälan efter 30 september sker ingen återbetalning

Vid frågor om anmälan kontakta Mari Abrahamsson: mari.abrahamsson@sensus.se eller073-383 95 09

Frågor om programmet för Idédagen ställs till JanOlof Nordström: janolof.nordstrom@sensus.se 070-635 24 67

Medverkande

Anna-Karin Hennig

Henrik Törnqvist

Peter Wigren

Jonas Engström

Åsa Nyström

Kontaktperson